INRIKES Från och med den 1 april slopas de sista kvarvarande coronarestriktionerna, som bland annat rör vaccinpass vid inresa till landet.

I februari valde regeringen att avskaffa en majoritet av de tillfälliga restriktioner som man infört med anledning av den så kallade coronapandemin.

Nu meddelar regeringen att man i samråd med Folkhälsomyndigheten slopar de sista restriktionerna, som rör inreserestriktioner till landet, slopas från och med 1 april.

— Sedan tidigare har vi släppt på inreseförbudet inom EU. Nu låter regeringen också inreseförbudet från tredjeland löpa ut. Det innebär en stor lättnad för alla de som på grund av pandemin varit förhindrade att resa till Sverige de senaste åren, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Covid-19 kommer inte heller att klassas som en ”samhällsfarlig sjukdom” från och med 1 april.