SIONISM. Sveriges Radio rapporterar kort att den palestinske presidenten får hård kritik för ”ett uttalande om judar” och för att vara en så kallad ”förintelseförnekare”, samtidigt som de rapporterar att han hävdar att ”förintelsen” var ett resultat av judisk verksamhet i Europa. Erik Forsell kommenterar.

Mahmoud Abbas. Foto: Kremlin.ru (CC BY-SA 4.0)

I ett tal inför palestiniernas nationella råd på Västbanken i måndags kväll, 30 april, sade Palestinas president Mahmoud Abbas att massakrer mot judar i Europa var ett resultat av judarnas ocker och finansiella verksamhet. Detta har, trots att eller just på grund av att det är sant, väckt upprörda reaktioner. Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén rapporterar från Kairo att det prosemitiska EU kallar hans uttalande oacceptabelt, vilket inte kan förvåna någon, vare sig pro- eller antisemit.

”Detta spelar i händerna på dem som inte vill ha en tvåstatslösning, vilket president Abbas upprepade gånger förespråkat” heter det i ett uttalande från EU, som heller inte vill ha en tvåstatslösning. EU har inte ens erkänt Palestina som stat, vilket till exempel Sverige har gjort. Men det struntar Sveriges Radio i att nämna som istället i en passus skriver att det inte längre kan råda någon tvekan om att Abbas är antisemit, som om det ”opartiska” Sveriges Radio alls behöver tolka Abbas ställning i frågan.

Historierevisionisten Mahmoud Abbas

Abbas sa att judar i Europa utsattes för massakrer som kulminerade i förintelsen. Men varför skedde detta? frågade Abbas retoriskt. Det beror inte på religion utan på judarnas sociala funktion, deras bankverksamhet och ocker, sade Abbas.

Abbas fäste i sitt tal för övrigt inte stor vikt vid den så kallade förintelsen som han först verkade ha glömt skulle ha utspelat sig i det avlägsna landet Tyskland, utan vid judisk socioekonomisk och politisk påverkan under hundratals år, en historia som gemene västerlänning är smärtsamt okunnig om och som idag bidrar till den vita världens förfall.

Antisemiten Mahmoud Abbas

Sveriges Radio meddelar att den palestinske presidenten i sitt tal refererade till tre böcker skrivna av judiska sionister som hävdat detta, utan att berätta för sin publik vilka böcker det är, så att vi alla själva kan ta ställning till deras innehåll. Abbas är smärtsamt medveten om judarnas pågående folkmord av palestinierna. Av förklarliga skäl är han därför mer påläst i ämnet än de flesta statschefer. 1982 doktorerade han på de tyska nationalsocialisternas samarbete med sionister, och gjorde i sin avhandling gällande att samarbetet innebar att efter andra världskrigets slut deportera judarna som befann sig i Europa, med sionistiska nyckelpersoners benägna samarbete. När Abbas blev president, kritiserades hans avhandling häftigt av judiska akademiker. Abbas hänvisade i sitt en och en halv timmes långa tal i måndags också till den franske historierevisorn Roger Garaudy, som är värd att läsas av den som är historieintresserad.

Abbas tal inför palestiniernas nationella råd på Västbanken sammanföll med Benjamin Netanyahus förmodligen lögnaktiga ”föreläsning” om Irans påstådda kärnvapen; en föreläsning där Netanyahu försökte sig på att imitera den homosexuelle judiske musikern, dirigenten och affärsmannen Leonard Bernsteins karismatiska föreläsningar. Föreläsningen som återanvände en del information som påstods ha funnits inför de falska beskrivningarna av Iraks kärnvapenprogram — som bevisades inte heller fanns — kommer lagom till pass när Israel nu öppet bombar Syrien och börjar rikta in siktena mot Iran. Netanyahu kallar naturligtvis president Abbas efter hans tal återigen för förintelseförnekare och antisemit trots att Abbas själv är semit, och som om det skulle vara bättre att vara prosemit och ljuga om förintelsen på de sätt Netanyahu gör.

Sveriges Radio rapporterar icke-nyheten att USA:s ambassadör i Israel, juden David Friedman vars familj har dubbla medborgarskap, betecknar uttalandet som ett nytt lågvattenmärke. Juden Jason Greenblatt, som är sändebud åt USA:s president Donald Trump, passade på att utnyttja Abbas tal för att flagga för en upptrappning av kriget mot Palestina med orden ”fred kan inte byggas på denna sorts grund”.

Sveriges Radio visar återigen att deras primära politiska funktion är att sprida judisk propaganda.

Källa:
Abbas anklagas för antisemitism


  • Publicerad:
    2018-05-04 16:25