SVERIGE. På åtta av de tio större förlossningsavdelningarna i Sverige används det i situationen livsfarliga läkemedlet Cytotec vars egentliga användningsområde är medicin mot magsår.

Att Cytotec används vid igångsättning på ett flertal platser i landet är något som varit allmänt känt en längre tid. Redan i februari 2012 gjorde gjorde P1 en granskning av fenomenet i programmet Kaliber. Risker för kramper i livmodern, vilka tillslut kan leda till att den brister, samt syrebrist hos barnet är en del av de förekommande biverkningarna hos detta läkemedel.

cytotec

På FASS hemsida står att läsa: ”Cytotec får ej användas vid graviditet. Kvinnor i fertil ålder som använder Cytotec ska använda säkra preventivmedel. Skulle du trots allt bli gravid under behandlingen med Cytotec ska du sluta ta Cytotec, och kontakta din läkare.

Risk för bristning av livmodern ökar med graviditetens längd och vid tidigare kirurgi i livmodern, inkluderat kejsarsnitt. Antalet födslar en kvinna genomgått verkar även vara en riskfaktor för bristning av livmodern”.

Trots att riskerna med Cytotec är så pass kända och att användningen av läkemedlet på en förlossningsavdelning strider mot läkemedelsverkets rekommendationer är detta fenomen inget som döljs, utan snarare en handling som förespråkas av vissa läkare. ”Vår erfarenhet är positiv. Vi anser inte att det är farligt att ge kvinnor denna behandling. Tvärtom är den både billig och effektiv”, säger Eva Eneroth, ansvarig läkare på Södersjukhuset till tidningen DN.

Enligt Viveca Odlind, professor på läkemedelsverket, är skälen till att Cytotec används trots riskerna av ekonomisk natur. Det finns i dagsläget godkända mediciner för ändamålet som borde användas och läkemedelsverket rekommenderar att sjukhusen inte använder Cytotec i samband med förlossningar. Läkemedlet används även vid medicinska aborter.

I USA har myndigheter varnat för detta läkemedel efter dödsfall och i Norge har en flicka fötts med svåra hjärnskador efter bruk av preparatet. Inspektionen för vård och omsorg har fått in flera anmälningar om skador efter användning av Cytotec och det har främst rört sig om livmödrar som brustit.

Läkemedelsbolaget Pfizer som tillverkar cytotec står stenhårt fast vid att preparatet ej skall ges till gravida och absolut inte vid förlossningar.

Källa:
Kontroversiell medicin används vid förlossningar


  • Publicerad:
    2013-10-27 22:01