Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Israel och Förenade Emiraten träffas i Tyskland

UTRIKES. Israels och Förenade Arabemiratens utrikesministrar ska träffas i det ockuperade Tyskland för ytterligare förhandlingar.

Israel ska få vetorätt om USA:s vapenhandel – enligt nytt lagförslag

JUDISK MAKT. Det nya lagförslaget i USA har skapats av judar från de båda största partierna. AIPAC välkomnar lagförslaget om att Israel ska bestämma USA:s vapenaffärer i Mellanöstern.

Jude i SVT sprider hat mot vita européer

JUDISK PROPAGANDA. Public Service låter juden Eli Weismann från Stockholm ösa ur sig hat mot vita européer i SVT-programmet Utrikesbyrån.

Trump ger Netanyahu nyckeln till Vita huset och USA

UTRIKES. Trump förklarar en ny gryning för Mellanöstern när Abrahamfördragen undertecknas.

FILM: Israel och FAE ska bygga spionbaser på Jemens ö Sokotra

UTRIKES. Planerna på gemensamma underrättelsebaser på Jemens ögrupp Sokotra lanseras kort efter fredsavtalet mellan de båda staterna.

Netanyahu tänker inte “vänta på palestinierna”: Nya fredsavtal ska tecknas med arabstater

UTRIKES. Israels premiärminister hävdar att många hemliga fredssamtal förs med ett stort antal arabiska stater – han struntar i ”de omöjliga palestinierna”.

Israel firade “fredsavtalet” med FAE genom att bomba Palestina

TERRORSTATEN ISRAEL. Förra veckan präglades av flera dygns bombningar av Palestina och fortsatt rivning av palestiniers bostäder.

Eldupphöravtalet mellan Turkiet och Syrien skulle brytas med hjälp av mutor

GEOPOLITIK. Kronprinsen av Abu Dhabi försökte få Syrien att återuppta konflikten med Turkiet i ett försök att förverkliga hans geopolitiska ambitioner i Libyen.