Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Nordisk kulturskatt i S:t Petersburg hotad

VÅRT NORDISKA ARV. Ett statligt ryskt företag har klartecken för ett storbygge på en känslig tomt i S:t Petersburg. Projektet hotar bland annat förstöra resterna av den svenska fästningen Nyenskans från 1600-talet.