Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

”Kraftfull upptäckt” kring AI bakom OpenAI-chefs avsked

Projektet man varnar för ska gå under namnet ”Q” Hot mot mänskligheten enligt de två uppgiftslämnarna.

Judechef kan få tillbaka chefsposition tre dagar efter avskedet

För samtal med företagets ledning Rädsla över att anställda ska följa med sin tidigare chef.

Oklara avgångar hos Open AI

Två av grundarna tvingas lämna under oklara omständigheter Svävande svar i pressmeddelande.