Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Segregation och tolerans

MÅNGKULTUR. En ny artikel på ScienceNordic beskriver hur segregation naturligt uppstår även i fall där människor är ”toleranta”. Mikael Karlsson analyserar de resultat som presenteras.