MÅNGKULTUR. En ny artikel på ScienceNordic beskriver hur segregation naturligt uppstår även i fall där människor är ”toleranta”. Mikael Karlsson analyserar de resultat som presenteras.

Samhällsvetenskap är ett intressant område. Alltför ofta bedrivs forskning och utbildning på området på ett sätt som gör att uttrycket vetenskap är direkt olämpligt, exemplevis genusvetenskap eller kritiska vithetsstudier. Det händer dock att man bygger intressanta statistiska modeller och gör vetenskapliga experiment. I de fallen brukar man från etablerat håll föra in ideologi efterhand. Detta är inget som är förbehållet politiskt korrekta akademiker. Utifrån resultaten kan helt andra slutsatser dras.

Segregation i Detroit (klicka för större bild)

Segregation i Detroit (klicka för större bild).

Milena Tsvetkova och medförfattaren David Sumpter som skrivit artikeln gör antagandet att om vi är toleranta personer bör våra vänner komma från alla samhällsklasser, våra grannskap bör inkludera människor från olika raser och våra arbetsplatser bör ha en bra balans mellan män och kvinnor. Detta är dock inte vad som sker i samhället. Tsvetkova anser att detta är ett problem.

But that’s not how society works. In reality, segregation is widespread: in residential neighbourhoods, at the workplace, in schools, even online. And segregation is not a good thing: people who are physically separated are unlikely to exchange ideas, share resources, or resolve problems. Segregation worsens inequality and conflict.

Trots att hon anser att människor är toleranta uppstår segregation. Förloppet går att simluera via Parable of the Polygons. Notera att människorna inte beskrivs som onda ”rasister” utan vanliga människor med vad forskarna uppfattar som vanliga preferenser. Vi kan börja med att fråga oss om de problem hon beskriver nedan beror på segregation:

In the workplace, segregation by gender is one of the culprits for the persistent wage gap between men and women. Likewise, residential segregation by race and social class likely intensified the urban unrest we witnessed in the past decade, including the 2005 French riots, the 2011 riots in England and the recent turmoil in American cities.

Missnöjda kvadrater och trianglar vill segregera.

Löneskillnaden i USA mellan män och kvinnor påstås vara 23%. I Sverige ser samma siffra ut att vara 17%. Eftersom man har bestämt sig för att män och kvinnor ska ha lika lön i genomsnitt anses detta vara ett problem, men siffrorna har inget egentligt värde då man exempelvis inte tar i beaktning att män väljer yrken som är mer välbetalda i större utsträckning än kvinnor. Givetvis skulle arbetsgivarna anställa arbetskraft som presterar samma resultat för 77-83% av lönen om det verkligen var så att diskriminering låg bakom löneskillnaderna mellan könen, det är grundläggande marknadsekonomi.

Segregation baserad på klass är en annan löjlig variabel. Social klass är kopplat till inkomst. Den som har mer pengar kan köpa en dyrare bostad. Priset på en bostad är bland annat kopplat till närmiljön, givetvis grupperas dyrare bostäder tillsammans. Tsvetkova kanske är en kommunist som menar att man ska flytta om människor så att en optimal blandning av socialbidragstagare, fabriksarbetare, ingenjörer och direktörer kan uppstå i varje givet bostadsområde. Detta kräver i förlängningen att privat egendom avskaffas.

Den mest allvarliga problemformuleringen är att segregation baserad på ras skapar eller förvärrar konflikter. Faktum är att etnisk mångfald skapar konflikter samt minskar tilliten mellan människor. [1] [2] [3]

Studien från Michigan State University är speciellt intressant. ”In essence, when it comes to neighborhood desegregation and social cohesion, you can’t have your cake and eat it too”, menar sociologen Zachary Neal.

Faktum är att terrorismen i Europa har direkta kopplingar till närvaron av stora mängder muslimer som agerar stödnätverk åt radikaler som är på flykt eller av andra anledningar håller sig utom synhåll. Problemet är inte att muslimerna är segregerade i Europa utan att de befinner sig på kontinenten över huvud taget. Om gruppen som utför terrordåd inte befinner sig här kan dess medlemmar inte döda oss. Mer segregation – i praktiken nationalism – är alltså lösningen.

Robert Putnam, vänsterliberal akademiker

Robert Putnam, vänsterliberal akademiker och konvertit till judendomen.

I artikeln skriver Tsvetkova att forskning funnit att även då folk aktivt söker mångfald är segregation det mest troliga utfallet. Vissa ekonomer går så långt att de menar att det enda man åstadkommer med politiska beslut för att öka integrationen är att folk mår sämre för att de inte lever i tillräckligt mångkulturella områden. I en empirisk studie som Tsvetkova med flera utförde lyckades dock elever, i ett liknande experiment, åstadkomma integration genom att aktivt eftersträva den.

Själva andemeningen i det som framförs är att tolerans inte räcker. Alla måste fås att aktivt efterstäva integration och mångkultur. Meningarna går isär om huruvida detta hjälper, men Tsvetkova och Sumpter är i alla fall av den uppfattningen.

Den andra sidan av myntet är att det uppenbarligen är så att mångfalden inte kommer naturligt. Den måste propageras för ännu mer än vad som görs idag enligt de modeller som presenteras. Man fastställer att den genomsnittliga människans preferenser leder till homogena områden. Detta liknar hur Robert Putnam, trots att hans egna studie påvisade de negativa konsekvenserna av mångkultur, menade att man måste tvinga fram den. Verkligheten är således att utan aktiva propagandainsatser från etablissemanget skulle mångkulturen inte existera. Människor är av naturen flockdjur, tribalister, etnocentriker. Naturen står på vår sida.


  • Publicerad:
    2016-03-28 23:10