MEDIA. Efter långa förhandlingar står nu klart att Telia köper hela den judiska Bonnierkoncernens tv-verksamhet, där bland annat TV4 ingår.

Det delvis statsägda företaget Telia har under en längre tid förhandlat med den judiska mediekoncernen Bonnier om att köpa dess tv-verksamhet. Nu är affären klar och Telia köper hela Bonniers tv-verksamhet, som bland annat innefattar TV4 och C-more. Köpesumman landar på 9,2 miljarder kronor.

Affären har dock kritiserats kraftigt, bland annat av svenska staten som i nuläget äger 37 procent av Telia. Näringsminister Mikael Damberg (S) menar att köpet innebär att staten får ett allt för stort inflytande över landets tv-marknad.

– Jag tror inte sista ordet är sagt. Nu kommer det börja en diskussion kring granskning av konkurrensfrågor och antagligen kring sändningstillståndet framöver. Men det blir också en mediepolitisk diskussion kring statens roll som medieaktör, säger Damberg till Dagens Industri.

Även Moderaterna riktar kritik mot affären, och partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson instämmer i Mikael Dambergs kritik om att staten får ett för stort inflytande över tv-marknaden.

– I vilket annat land som helst skulle vi tycka att det var olämpligt att staten är största aktör på mediemarknaden, till exempel vad gäller nyheter. Att staten i Sverige ska äga både public service och TV4 är djupt problematisk. Man ska aldrig behöva ifrågasätta nyheters oberoende, säger hon.

Innan affären helt går igenom ska Konkurrensverket undersöka om allt gått rätt till, och det arbetet beräknas ta ytterligare ett år.

Källor:
Ministern rasar mot köpet – kallar till sig Telias ledning
Jätteaffären klar: Telia köper hela Bonnier Broadcasting


  • Publicerad:
    2018-07-20 11:00