SÖDERTÄLJE. Södertälje kommun försöker nu avhysa utländska tiggare som bosatt sig på en plats där det finns fornlämningar.

Fornlämningsområdet som tiggarna, eller ”EU-migranterna” som de kallas i media, har bosatt sig på har gravplatser som är från järnåldern.

— Det är klart att de här människorna är utsatta och har en svår situation. Samtidigt som kommunen ju har en skyldighet att behandla alla medborgare på samma sätt, säger Åke Martinsson, säkerhetssamordnare på Södertälje kommun, som också ursäktar kommunens avhysningsplaner med att ingen får bygga bostäder på kommunal mark i Sverige.

— Det är järnåldersgravar som är skyddade av fornminneslagen också förutom de andra regelverken som finns för kommunerna att förhålla sig till, fortsätter Martinsson.

Södertälje kommun har redan vid flera tidigare tillfällen i år tvingats avhysa utländska tiggare som bosatt sig på olämpliga platser. Som svar på detta har flera kyrkor i Södertälje öppnat ett gemensamt boende för invandrarna.

— Det är väldigt tråkigt för de människorna men helt i enlighet med de regler som finns. De är välkomna att söka sig till oss men vi har ju bara möjlighet att erbjuda tio platser, säger Eva Johansson, diakon i St Ragnhildsförsamling.

Källa:
EU-migranter har byggt läger på fornlämningar


  • Publicerad:
    2015-12-30 14:30