ÅSIKTSFÖRTRYCK. Rådmannen ville bara döma till böter och villkorlig dom, men de politiskt tillsatta nämndemännen insisterade på att en tidigare medlem i Nordiska motståndsrörelsen måste dömas till två månaders fängelse för att ha postat memer på VK.

En man i 35-årsåldern som tidigare var medlem i Nordiska motståndsrörelsen dömdes förra veckan till två månaders fängelse för inlägg han påstås ha postat på den ryska Facebook-motsvarigheten VK. Mannen är sedan tidigare ostraffad och postade under perioden april-juni 2018 fem inlägg på VK som sedermera anmäldes av Näthatsgranskaren.

Inläggen bestod framför allt av tre memer där en av memerna refererade till en vid den tidpunkten aktuell nyhetshändelse, då klädbutiken H&M anklagades för rasism efter att de hade publicerat reklammaterial med en ung afrikansk pojke som var iklädd en tröja med texten ”Coolest monkey in the djungle” på. Memen drev med detta genom att ha H&M-bilden placerad bredvid en bild på en apa som hade försetts med texten ”Coolest nigger in the ghetto”.

Förutom de tre inläggen med roliga memer ska mannen ha delat en bild av Adolf Hitler och en bild som innehöll ett hakkors.

SD-nämndeman insisterade på fängelse
Den juridiskt sakkunnige rådmannen Kenneth Truedsson ansåg inte att mannen skulle dömas till fängelse utan endast till böter på 2500 kr och villkorlig dom. ”Brotten har inte ett sådant straffvärde att fängelse av denna anledning bör väljas som påföljd och det är inte fråga om återfall i brott”, skriver Trudesson i domen där han förklarar sig skiljaktig.

Att dömas till villkorlig dom är det normala när det gäller mindre allvarliga brott och förstagångsförbrytare. De politiskt tillsatta nämndemännen Amanda Rensmo, Jonas Hillby och Mona-Lisa Eriksson körde dock över rådmannen och insisterade på att den tidigare ostraffade mannen måste dömas till fängelse för att ”reducera risken för återfall” i denna allvarliga form av kriminellt delande av memer.

Nämndemannen Eriksson har tillsatts av Sverigedemokraterna som tidigare varit motståndare till hets mot folkgrupp-lagen. Rensmo är tillsatt av Vänsterpartiet och Hillby är tillsatt av Liberalerna.

Får fängelse på grund av sitt politiska engagemang
Nämndemännen stödjer sitt beslut på ett utlåtande av Säpo som betonar det faktum att mannen varit medlem i Nordiska motståndsrörelsen.

Av Kriminalvården inhämtade uppgifter från Säkerhetspolisen framkommer att [mannen] har ett mångårigt engagemang i den våldsbejakande högerextrema miljön i Sverige som medlem i Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). [Han] har ett stort kontaktnät av individer som ingår i den miljön i Sverige som ägnar sig åt brottslig verksamhet. Säkerhetspolisen bedömer det som troligt att [mannen] kommer att fortsätta sitt engagemang inom den våldsbejakande högerextrema miljön där återfallsrisken att delta i brottslighet är hög. Mot bakgrund av att [han] inte medverkat i personutredningen, samt Säkerhetspolisens bedömning i fråga om [hans] fortsatta engagemang i en våldsbejakande miljö, bedöms en frivårdspåföljd inte vara ett tillräckligt ingripande påföljdsalternativ för att reducera risken för återfall i brott.

Bortsett från mannens politiska engagemang har rätten alltså i princip ingen annan grund för sitt beslut att döma till fängelse istället för villkorlig dom.

Oklart om mannen överhuvudtaget är skyldig
Både till rätten och Nordfront som varit i kontakt med mannen har han gjort gällande att det inte är han som använt VK-kontot och publicerat bilderna där.

I domen förklaras mannens inställning på följande sätt:

[Den åtalade] har berättat bl.a. följande. Någon har lagt ut bilder i hans namn. Det stämmer att det på kontot ligger flera bilder på honom men de har tagits från hans Facebooksida. Någon vill få honom dömd, troligen föreningen Näthatsgranskaren som gjort anmälan eller någon annan som motsätter sig hans åsikter. Han är inte med i någon rasistisk organisation. Han hade tidigare ett konto i eget namn på vk.com men det avslutades för flera år sedan, troligen år 2017. Han hittade sidan som skapats i hans namn på vk.com. Han tror att det är han på bilden av en person med mössa som inte visar ansiktet. Tyrrunan som finns på mössan är en delvis religiös symbol.

Nordfront har inte följt ärendet tidigare, men redaktionen kan åtminstone intyga att mannen tidigare utsattes för identitetsstöld då någon illasinnad aktör just via ett VK-konto som var kopplat till Nordfronts kommentarssystem postade olagliga och absurda inlägg i mannens namn.

Förklaringen är alltså inte orimlig eller långsökt. Den avfärdas ändå bestämt av nämndemännen:

Tingsrätten anser vidare att det framstår som ytterst långsökt att någon antirasistisk person eller grupp skulle publicera rasistiska bilder med grovt kränkande innehåll på Internet, med länkar till bl.a. Nordfronts hemsida, och låta dessa ligga kvar på ett öppet konto i flera år.

Att det skulle kunna finnas ett intresse för vissa att publicera olagligt material i någon annans namn torde snarare vara uppenbart bara genom det faktum att det finns vänsterextrema organisationer som arbetar med att systematiskt försöka skada sina meningsmotståndare genom att anmäla dem för hets mot folkgrupp. Näthatsgranskaren som den dömde själv pekar ut och som även enligt polisen ligger bakom den här anmälan är en sådan organisation.

Domen kommer att överklagas
Till Nordfront berättar mannen att han kommer överklaga domen och hoppas på ett friande eller lägre straff i hovrätten där det inte sitter politiskt tillsatta nämndemän.

— Juristen i juryn ville ha villkorligt, politikerna ville ha fängelse – så advokaten anser att det finns en möjlighet att det åtminstone blir en villkorlig dom ifall hovrätten prövar ärendet, säger mannen till Nordfront.


  • Publicerad:
    2021-05-25 20:10