ORGANINDUSTRIN. Under flera år har kommit larmrapporter om att Kina fängslar dissidenter och skördar organ från fångarna. Organen hamnar sedan på organdonationsmarknaden. Tystnaden från medier i Sverige är kompakt, skriver en tipsare till Nordfront.

Bildlicens (CC0).

En människorättsaktivist som kontaktat Nordfront har under ett års tid följt internationell debatt om Kinas människorättsvidriga hantering av politiska fångar och andra dissidenter.

Kina har under lång tid stulit organ från fångar för att sedan använda dessa till ”bättre” medborgare som på grund av olika sjukdomar eller skador är i ”behov” av nya organ.

Upp till 100 000 organtransplantationer genomförs varje år inom landets egna gränser. Ändå är antalet frivilliga donatorer mycket lågt. Det säger Ethan Gutmann som är undersökande journalist och har skrivit två böcker om ämnet:

Fast människorättsaktivisten som kontaktade Nordfront har gjort påstötningar under ett års tid på de stora bolagsmedierna och public service i Sverige om att ta upp Kinas situation med statlig organstöld, har de konsekvent antingen låtit bli att svara, eller låtit meddela att de inte ”har möjlighet” att hantera frågan. Detta trots att rapporteringen internationellt är omfattande och har skapat kontroverser både i den akademiska världen och i politiska församlingar, som Europaparlamentet.

Ur e-postkonversation med SVT:s Kicki Ahlm. Klickbar bild.

I många andra sammanhang återrapporteras nyheter à prima face utan att dessa ifrågasätts eller ens problematiseras.

”Efter mer än 70 år kan en regering och ett helt lands befolkning som förlorade andra världskriget kritiseras för massmord, medan ett samtida rikt och influensrikt land inte blir kritiserat”, skriver tipsaren på sin egen blogg.

Jag har fortfarande svårt att inse omfattningen av korruptionen i det offentliga Sverige. Jag har i åratal vetat att massmedierna, som betalas eller subventioneras av våra [skatte-] pengar, inte alltid är ute efter att berätta sanningen utan istället ibland följer dolda regeringsagendor. Men när ett nyhetsankare medger att denne inte är förmögen att publicera information om ett pågående massmord, är situationen bortom orwellska mardrömmar.

Bloggaren anser att tystnaden beträffande vissa viktiga frågor innebär att massmedierna är aktiva medhjälpare till att upprätthålla kriminella verksamheter.

Det innebär att alla fake news-journalister i detta land får höra att de inte får rapportera om det, vilket innebär att deras chefer, [massmediebolagens] styrelsemedlemmar och regeringen är med på verksamheten. Här i Sverige 2019 har vi alltså en orderkedja som går hela vägen från toppen som tystar även de mest hårresande nyheterna. För min del är detta en otäck insikt. Vad mer döljer de?

Tipsaren menar att Sverige håller på att sjunka. ”Vi får dagliga rapporter om hur illa kvinnor behandlas i detta land”. Landet som styrs av vad som närmast kan kallas en matriarkal – och av Stefan Löfven uttalat feministisk – regering som skickar äkta män i fängelse för att de har stoppat in ett finger i sin hustrus vagina utan att hon har sagt ”ja” till det, ”medan man förbiser ett och annat massmord; man rättfärdigar fortfarande extremt våld som genom att ge IS-mördare förmåner”, som människorättsaktivisten skriver.

Professor Wendy Rogers kämpar mot kriminell organhandel.

Internationella koalitionen för att stoppa organtransplantationsmissbruk i Kina (ETAC) har följt utvecklingen i flera år. Ledaren för koalitionen, där även ovan nämnda Ethan Gutmann ingår, är professorn i klinisk etik Wendy Rogers vid Macquarieuniversitetet i Sydney, Australien.

Plattformen för att studera och bekämpa Kinas hänsynslösa handel med organ stulna från politiska fångar och andra oönskade människor skapades 2014. Sedan dess har man dokumenterat många fall av organskördandet i Kina och även hur situationen hanteras i västvärlden.

Så sent som i februari i år avslöjade de att hundratals vetenskapliga rapporter om organtransplantationer baserar sitt material på transplantationer genomförda med oetiskt skördade organ från kinesiska fångar, eller att det fanns risk att rapporterna nyttjade detsamma.

Avslöjande ledde till att mer än 400 vetenskapliga rapporter drogs tillbaka. Trots det fortsätter många av rapporterna att användas av sjukvårdsindustrin.

— Det finns inga krav från forskningsledare att Kina måste bli mer transparenta [i donationsfrågan], säger Wendy Rogers, och tillägger att alla slår frågan ifrån sig genom att hävda att den biten inte tillhör ”deras jobb”.

2016 publicerades en rapport – som även Gutmann behandlar i sin andra bok – där det bevisades att det finnas ett stort gap mellan den kinesiska statens officiella antal rapporterade transplantationer och antalet transplantationer som landets sjukhus dokumenterade.

Rogers har sedan dess utökat undersökningsmaterialet med fler vetenskapliga rapporter skrivna mellan januari 2000 och april 2017. 445 studier behandlade 85 477 transplantationer. 99 procent av dessa angav inte om givaren medgivit organdonation, eller redogjorde ens för hela kedjan från donator till mottagare.

19 studier, som uttryckligen hävdar att inga organ tagits från avrättade fångar, genomfördes före år 2010 – alltså under en tidsperiod då det inte ens fanns ett donationsprogram för frivilliga donatorer i Kina.

I Norge moderniserade Stortinget 2017 landets transplantationslagar i enlighet med rekommendationer antagna i Europaparlamentet för att stärka skyddet mot illegalt införskaffade organ för transplantation och annan kommersiell hantering av organ.

Även om Sverige har lagt till föreskrifter om organhantering är Sveriges transplantationslag från 1995. Norges lagstiftning pekar ut trafficking av organ som ett specifikt problem som nu hanteras juridiskt.

Kina har infört ett socialt betygssystem för medborgarna som bland annat samlar data via ansiktsigenkänningsteknik. Den sociala poängen ökar eller reducerar deras rättigheter inför staten. Vi väntar ännu på rapporter om systemets implikationer för organtransplantationer: En misstanke om att endast medborgare med höga sociala poäng kan komma i åtnjutande av nya organ vid sjukdomar och skador ligger nära till hands.

Källor:
Call for retraction of 400 scientific papers amid fears organs came from Chinese prisoners
Top 10 most highly cited retracted papers
Changes to Norwegian Legislation on Organ Trafficking
Organ- och vävnadsdonation – lagar och föreskrifter


  • Publicerad:
    2019-03-22 15:45