FÖREDRAG. Organisationens näste fem lyckades bjuda in en produktiv opinionsbildare på ett intressant möte.

Under helgen arrangerade näste fem ett föredrag med Tobias Lindberg, den drivande personen bakom webbsidan Informationskriget (informationskriget.se).

Det var ett unikt föredrag där ämnet hade fokus på vaccinationer. Tobias Lindberg inledde med att förklara att han tidigare varit generellt positiv till vaccinationer. Hans tidiga uppfattning var att vaccinationer är en bra teknik för att minska utbredningen av farliga sjukdomar.

Tobias Lindberg håller föredrag om vaccinationer.

Olika händelser gjorde att Tobias Lindberg senare började fördjupa sig i ämnet. Han läste vaccinationskritisk litteratur och på webbsidor. Han letade i rapporter och undersökte statistik kring vaccinationernas påstådda framgångar. Det verkade som att bevisen för vaccinationernas egentliga effektivitet var tunna. Statistiken är ofta manipulerad, vilket han under föredraget gav olika exempel på.

Bland annat var det typiskt att definiera många förlamningssymtom som polio innan poliovaccination injicerades i stor skala. Efter vaccinationskampanjerna definierades polio betydligt snävare, något som Tobias Lindberg utvecklade hur det kunde se ut. Den totala mängden förlamningssymtom var ändå relativt konsekvent. Det officiella resultatet såg ut som att det skett en drastisk nedgång i polio på grund av vaccineringar.

Men var det kanske snarare så att man definierade saker olika? Det som tidigare kallades polio kallas idag för något annat. Samma definitionsproblematik gäller även för smittkoppor, menade Tobias Lindberg. Det finns många andra koppsjukdomar som liknar smittkoppor.

Trots vaccinering händer det att folk ändå smittas, vilket Tobias Lindberg gav exempel på. Det var historiskt sett en nedgående trend med många omskrivna sjukdomar när det skedde en förbättring i hygien och levnadsvanor. Så var det vaccinationernas förtjänst eller inte, undrade Tobias Lindberg.

Farorna med vaccin är många, förklarade Tobias Lindberg, och berättade om kända vaccinationsskador på barn. Vacciner innehåller inte bara farliga ämnen som kvicksilver och aluminium. Det biologiska materialet från vaccinerna kan även innebära risker. Bland annat, menade Tobias Lindberg, händer det att okända virus kommer med i vaccinerna av misstag under tillverkningsprocessen.

Som föredragshållare ger Tobias Lindberg ett trovärdigt intryck och det märks att han är väl påläst i sitt ämne. Han betonar sina argument på ett sakligt sätt. Det är inga överdrifter, vilda spekulationer eller känsloargument.

Tobias Lindbergs föredrag kan betraktas som ett debattinlägg av en gästföreläsare. Ämnet ligger en bit utanför Nordiska motståndsrörelsens huvudsakliga politiska ståndpunkter. Olika synsätt gällande vaccination ska inte utgöra något hinder för någon som söker sig till organisationen. Att lyfta ett ämne för intern debatt och diskussion är just vad syftet med detta föredrag var.

På uppmaning av nästeschef Pär Sjögren ombeds intresserade att se fram emot kommande föredrag. Det handlar om både inbjudna föredragshållare, som denna gång med Tobias Lindberg, och organisationens egna föredrag. Ämnesområdet kan variera. Inbjudna med vänlig inställning är oftast välkomna.

Pär Sjögren presenterar föredragshållaren Tobias Lindberg.

För er som inte ännu är bekant med Tobias Lindberg, kan ni lyssna på Radio Nordfront avsnitt 66 här eller klicka in på Informationskriget här. I anslutning till föredraget kunde Tobias Lindberg svara på frågor:

– Varför är vaccinationsfrågan viktig?
Jag tycker det är en jätteviktig fråga. Skulle jag inte se paniken kring frågan om massinvandringen skulle jag ägna mer uppmärksamhet kring ämnet. Som ni kan läsa på Informationskriget, har innehållet börjat handla mer om massinvandringens effekter. Materialet om vaccinationer finns ju kvar ändå.

En gång i tiden propagerades för bekämpningsmedlet DDT och kritiker hördes knappt. Därför måste vi förhålla oss kritiska till auktoriteter. Vad gäller vaccinationernas förträfflighet så har tekniken etablissemangets fulla stöd på nationell och global nivå.

Förstörelsen av miljön pågår samtidigt med asylkatastrofen. Lite tid borde man därför lägga ner även på andra frågor. Vi är hotade av massinvandringen men även miljömässigt kan vi gå under. Jag är i och för sig skeptisk till teorierna kring växthuseffekten men jag anser att det finns andra riktiga miljöproblem som GMO-teknik och gifter i jordbruket. Farorna är stora och jag vill skydda våra liv, hjälpa andra och rädda vårt folk.

– Du tillhörde en gång den radikala vänstern. Hur har du förändrats?
I huvudfrågorna, även från tiden jag var vänster, tycker jag samma idag. Det har tillkommit frågor och aspekter och förståelsen av vilka som egentligen tillhör makteliten. Jag trodde vänstern var svaret på problemen jag såg i världen men nu är jag av en annan uppfattning förstås.

Kort om Tobias Lindberg:

Läste biomedicinutbildningen på Karolinska Institutet 1999-2003, en fyraårig forskningsutbildning.

Blev vänsterradikal och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna 2005. Ersättare för partiet i Haninge kommunfullmäktige 2006-2010.

Fick ett mer libertarianskt synsätt och bröt med vänstern. Studerade vaccinationsfrågan 2011.

2014 startade han sidan Informationskriget och publicerade material om vaccination. Sidan utvecklades till att mer betona massinvandring från hösten 2015.

Deltagit som radiogäst på Radio Nordfront nummer 66 i juni 2016 och flera avsnitt i Radio Regeringen. Har låtit Nordfront återpublicera flera artiklar från Informationskriget.


  • Publicerad:
    2017-08-08 21:36