KÖNSDYSFORI. Juridiskt kön ska gälla för den man boende i Spanien som ska sättas i svenskt fängelse. Fallet ”Karen White” visar att män ska sitta i fängelser med män.

Illustration: Ett fängelse utomlands.

En man som missbrukar östrogen och testosteronblockerare för att försöka ”byta kön” till kvinna, men som inte har genomgått könsoperation, ska placeras på anstalt avsedd för män.

Lagarna är i konflikt med varandra eftersom transsexuella ska behandlas utifrån sitt ”egenidentifierade” kön, men samtidigt måste man ta hänsyn till andra fångar.

Det innebär att man tar hänsyn till kvinnor som sitter i fängelse, men inte till män som vill slippa transor. Eftersom transan egentligen är man, ska han därför sitta i fängelse för män.

Mannen dömdes till fyra månaders fängelse efter att ha gjort sig skyldig till misshandel. Han skulle placeras på Kolmårdens anstalt för män.

Han ville dock hellre sitta på kvinnoanstalten Sagsjön men fick avslag på den begäran.

Mannen bytte till ett kvinnligt namn. Han överklagade beslutet och krävde att placeras på kvinnoanstalt och att få ett relationsbrottsprogram särskilt riktat till honom.

Men det finns risk att han blir utsatt för våld om han sätts i mansfängelse. Det anses också vara diskriminerande och kränkande mot honom att han av samhället ska betraktas som man fast han hävdar att han är kvinna. Det anses även strida mot Europakonventionen.

Om han sätts i kvinnofängelse utsätts dock hans kvinnliga medfångar för fara.

Dagens juridik skriver att mannen, som bor i Spanien, enligt uppfattningen bör få avtjäna straffet på kvinnoanstalt genom att han behandlas som en kvinna. Alternativt ska andra kvinnliga fångar först tillfrågas om de accepterar att ha mannen på sitt fängelse.

Problemet för mannen är att han inte har fått ett myndighetsgodkännande i Spanien om att byta kön, även om en utredning av hans fall har startat.

Han har själv uppgivit att han lider av könsdyfori.

Förvaltningsrätten har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det är mannens juridiska kön som ska vara beslutsgrundande för var han placeras.

Eftersom hans juridiska kön inklusive personnumret fortfarande är man, är det vad som ska styra hans anstaltsplacering. Det bryter heller inte mot Europakonventionen.

Fallet Karen White

”Karen White” med och utan smink. Foto: Yorskshire Police.

För ett drygt år sedan förflyttades en dömd våldtäktsman som också är pedofil till ett kvinnofängelse efter att han meddelat att han var transsexuell.

Mannen heter Stephen Terence Wood men kallar sig numera Karen White.

Inom några dagar hade han utfört ett flertal sexöverfall mot kvinnor på fängelset.

White anklagades i september förra året för att ha utnyttjat lagen som anger att fångar ska sitta på en anstalt som svarar mot deras ”könsidentitet”.

Hans tidigare grannar berättade då att White ”styrde” området genom att ”sprida rädsla”. När en gammal man omnämnde honom som ”han” anmälde White mannen för hatbrott.

Ordförande för lobbygruppen Howard League för straffrefomerFrances Crook, sade att det finns en ”förgiftad politisk mijö där en del aktivister sätter stor press för att främja transsexuellas rättigheter”.

— Det framkommer bevis för att en del män hoppar på tranståget för att få åtkomst till och skada mycket sårbara kvinnor som sitter i fängelse, sade hon i kölvattnet av affären Karen White.

Kolumnisten Janice Turner skrev i The Times ”att placera en våldtäktsman i ett kvinnofängelse bland sårbara interner inklusive våldtäktsoffer, är som att låsa in en räv i hönshuset”.

Turner ansåg vidare att situationen illustrerar en trend i hela den offentliga sektorn: Att kvinnors säkerhet är mindre viktig än ”genusuttryck”. Det är dags att inse att kvinnors säkerhet är oförenliga med de transsexuellas begär att deras könsidentitet ska bekräftas, skrev Janice Turner.

Efter sina sexöverfall på de kvinnliga internerna flyttades transvåldtäktsmannen tillbaka till en anstalt för män.

Källor:
Transkvinna ska avtjäna straff på anstalt för män
‘Trans’ prisoner sexually assaults female inmates days after transfer


  • Publicerad:
    2019-10-03 12:55