KOMMENTAR. Jag anser att Joe Biden har en större möjlighet att skapa de rätta förutsättningarna för en framtida vit frigörelse.

Biden eller Trump spelar ingen roll, båda är kosher. Bildmontage: Pixabay (Public Domain).

Många nationella som SD:are och AFS:are men även nationalsocialister och deras sympatisörer kommer att fångas in i ett kommande narrativ om vem som har vunnit det amerikanska presidentvalet. Speciellt eftersom gammelmedia (som står på Joe Bidens sida) kommer att lyfta frågan liksom alternativmedia, som står på Donald Trumps sida. Ingen av parterna kommer att erkänna sig besegrade, vilket gör att trätande troligen kommer att ta lång tid.

Det är ett bra narrativ, skapat för att människor bara skall ha två val, ett klassiskt svart eller vitt scenario, med maximal potential att skapa polarisering mellan grupperna.

Att falla in i det kommande narrativet om vem som egentligen vann, hur mycket valfusk som begicks och allt annat runt omkring är totalt fel frågeställning om man frågar mig. Först och främst är bägge två solklara rasförrädare. Att Biden – som uppenbarligen har något fel i huvudet och som även är korrupt med sin dekadenta son samt att han opassande tar på småflickor till och med vid öppna presskonferenser – avslöjar med all önskvärd tydlighet vilka slags personer som lyfts upp som presidentkandidater i USA. Över 50 procent röstar på en sådan människa.

Trump är inte mycket bättre. Han flyger gärna med Mossadagenter som Jeffrey Epstein och har inte bara växt upp och beblandat sig med judar i New York, utan även gift bort sin dotter till den fanatiska judiska sionisten Jared Kushner. För övrigt har Trump tagit vara på judiska intressen i Israel mer än vad han har tagit hand om vitas intressen i USA.

För mig är frågeställningen i stället vilken person som har störst möjlighet att skapa ett framtida inbördeskrig i USA på lång sikt.

Min inställning är att USA är den judiska elitens starkaste maktbas i världen. Tillsammans med kristna sionister och människor bakom storfinansen breder de ut sin makt över resten av världen då USA är världens mäktigaste nation. En annan viktig sak är att USA genom Hollywood sprider ut sin kultur framför allt över Europa där det bor flest vita människor. Vi blir därför på detta sättet vad vi i folkmun kallar för ”amerikaniserade”. Men vi blir inte mer kristna för det, trots att så många människor i USA är kristna, nej, i stället blir vi enligt mig judaiserade, då det främst är judisk liberalism som sprids genom Hollywood.

USA är som jag påpekade tidigare världens mäktigaste nation och ingen annan nation har som intresse att attackera landet, så att det kan försvagas. Därför är enda sättet att bryta ryggen på elitens maktbas att det längre fram i tiden blir ett inbördeskrig i USA, så att de blir upptagna med att ihjäl varandra och inte har tid att sprida sina influenser till andra nationer. Förhoppningsvis kan dessa nationer sedan slå sig fria från USA:s klor när det blir försvagat. Detta är det bästa som kan hända vita människor, enligt mig.

Har man inte den ovanstående inställningen anser jag att man måste putsa sina ideologiska glasögon rena från all mediepropaganda som sprutats ut i dagarna och som fastnat på glasen, alternativt om man känner att det ovanstående inte stämmer, börjar se sig om efter ett par korrekta ideologiska glasögon.

Den riktiga makten har spelat ut sin hand så att människor har tagit elitens teaterföreställning (där eliten spelar ut folket emot varandra) på allt större allvar och fler människor därför är redo att börja döda sina motståndare. Även om Trump inte skulle vara fullständigt i den riktiga maktens händer, så spelar det ingen roll för mig. Han är reaktionär som bäst, och han försvarar gärna den amerikanska konstitutionen. Den amerikanska konstitutionen är också extremt viktig för republikanerna och även många nationella i Sverige, som ser den som ett föredöme och något att ta efter. Den amerikanska konstitutionen saknar dock det allra viktigaste som möjliggör dess fortsatta existens: Att den är uppbyggd på en raslig vit grund.

Hade det varit så att andra raser eller etniciteter hade kunnat klara av att upprätthålla en kopia av den amerikanska konstitutionen så hade det räckt att deras respektive länder hade implementerat den för att alla sedan skulle kunna åtnjuta sina nya rättigheter i frid och fröjd. I verkligheten ser vi inget sådant ske.

I verkligheten röstar de etniska minoriteterna och de nya invandrarna som massinvandrar till USA på Demokraterna, vilket gör det oundvikligt att Republikanerna måste anpassa sig efter demografin om de tänker bli omvalda.

Enligt Pew Research år 2018/19 röstar 83 procent av de svarta på Demokraterna och 10 procent av dem på Republikanerna. Folk från Latinamerika röstar 63 procent på Demokraterna och 29 procent på Republikanerna. Bland asiater röstar 72 procent på Demokraterna och 17 procent på Republikanerna. Vita röstar till 53 procent på Republikanerna och 42 procent på Demokraterna. I den vita gruppen finns även folk från Mellanöstern och Nordafrika representerade.

Lita inte heller på att någon Republikansk majoritet i Högsta domstolen kommer kunna rädda den. De kommer inte ens att göra abort olagligt även med en majoritet, trots att de pladdrat om detta i årtionden. Nej, de konservativa motsvarar liberaler för 15 år sedan. Konstitutionen kommer inte att ändras på det sättet jag vill genom röstningen, det finns inget intresse i de republikanska leden att ens göra detta. Därför är det bra om den förstörs för att sedan kanske återskapas i en ny form.

Störst möjlighet att förstöra konstitutionen i dess nuvarande form har Demokraterna. Jag hoppas verkligen att de förstör Republikanernas nallebjörn, som de så ofta tyr sig till. På detta sättet hamnar skulden på Demokraterna och vi kan beskylla Republikanerna för att inte kunna konservera något. Detta skapar mer polarisering som leder till ännu mer gatuvåld mellan parterna. Om det skulle bli ett inbördeskrig kommer jag självklart stödja de vita och framförallt de vita som vill bevara sin ras. Konstitutionen får gärna upprättas igen, det är mycket som är bra i den, så länge det sker med intentionen att rasen är det främsta som skall bevaras.

Vid en vinst för Biden ser det alltså långsiktigt ut som att konstitutionen kommer att angripas. Det viktigaste i nuläget är dock att många människor som stödjer Trump redan pratar om valfusk. Om Biden vinner kommer denna inställning att etsa sig fast hos människor och göra dem ännu mer fientliga mot den nuvarande makten som använder demokrati som sitt verktyg för att förleda massorna. Amerikansk media, som till stor del kontrolleras av individer ur den judiska eliten, kommer att försvara Biden och det kommer att skapa fientlighet mot dem och erodera deras makt över folkets sinnen.

Eftersom vi får så mycket information från USA, kan detta leda till att även svenskar börjar titta på demokratin med allt mer skeptiska ögon. Alternativmedia i Sverige för redan fram det budskapet.

Vad de och andra medier emellertid inte gör är att driva frågan till sin logiska spets. Om det är så att det fuskas vid röstningar då måste systemet förändras. Problemet är att ingen förändring är möjlig då du kan inte reformera det genom att rösta. Detta eftersom den andra sidan fuskar sig till vinster. Då blir det enda sättet att reformera systemet att tillgripa vapen och genom våld reformera det.

Ett problem med konservativa är att de ogärna vill förstöra, det är ett av deras karaktärsdrag. Här har den marxistiska personligheten ett övertag. Men om de konservativa skulle känna att valfusk har skett nu, så kan detta vara ett steg i rätt riktning för framtiden.

Denna tanke och logiska resonemang vill så klart inte den nuvarande makten presentera för befolkningen som vill ha förändring här i Sverige eller i USA. Insikten om detta kommer också att möjliggöra ännu mer spänningar som förhoppningsvis längre fram kan leda till inbördeskrig i USA. Ett inbördeskrig skapar även förutsättningar för vita att bli den dominerande etniciteten i USA igen. I den nuvarande formen av fredligt ”Alla människors lika värde”-tänk som finns i den amerikanska konstitutionen och bland kristna i USA premieras den ras som föder flest barn. Vita blir långsiktigt utkonkurrerade genom rasblandningen men även vikande födelsetal kommer att leda till att de blir en minoritet.

I själva verket sker det alltid valfusk i USA. Anledningen till detta är att det amerikanska röstsystemet i flera avseenden är efterblivet ur ett svenskt perspektiv, vilket möjliggör fusk i större utsträckning. Frågan är alltså egentligen hur mycket mer fusk som använts vid det här valet? Vi vill så klart på vår lilla hörna påverka människor att tro att fusket var så omfattande att Trump fråntogs sin rättmätiga seger, allt för att förarga de som stödjer Trump men också för att leda människor till den korrekta logiska slutsatsen.

Om Trump vinner hoppas jag att våra motståndare, de kräken som Biden förlitar sig på, kommer att revoltera och att Trump är så svag att han inte kan upprätthålla säkerheten för invånarna. Detta skulle skapa ytterligare radikalisering hos de vita och göra så att de skulle behöva börja tänka i termer av att de inte blir skyddade av den nuvarande makten utan i stället måste förlita sig på sig själva. Detta hade varit bäst ur ett långsiktigt perspektiv. Men jag tror inte det kommer att ske, Trump har större handlingsutrymme nu när han inte skall väljas om igen om han skulle bli vinnaren i valet.

Därför tror jag att Biden kommer att skapa mer av den stämning hos de vita republikanska väljarna som leder till konflikt i framtiden och det är också därför jag hoppas han vinner. Men jag kanske inte har sett allt, och Trump är kanske den som bäst skapar förutsättningen för en acceleration mot ett framtida inbördeskrig även om det tar decennier. Enligt mig är det detta diskussionen skall handla om, vem som är bäst för att skapa det inbördeskrig i USA som kommer gynna vita. Inte vem som vann och vem som fuskade, det är att ta maktens infallsvinkel och tänka efter det narrativ de vill att vi skall tänka på.


  • Publicerad:
    2020-11-05 19:00