USA. Två dagar efter att Twitter ”faktagranskat” två av Donald Trumps tweets med falska tillrättalägganden, undertecknas en ny lag som förbjuder sociala medier att bedriva censur i USA.

På torsdagen amerikansk tid skrev USA:s president Donald Trump under ett nytt dekret, en så kallad exekutiv order, som tolkar avsnitt 230 i lagen om massmediekommunikation (CDA) så att den inte tillhandahåller lagstadgat ansvarsskydd för teknikföretag som ägnar sig åt censur och politiskt beteende.

Ordern innebär enligt vissa bedömare att teknikföretag som Youtube, Twitter, och Facebook inte får lov att bedriva politisk aktivism och på politiska grunder censurera inlägg som amerikanska användare postar på sociala medier.

De stora och mest vinstdrivande företagen får även statsunderstöd i form av finansiering och skattelättnader, men den nya lagen sägs innebära att sådana stöd stryps om de censurerar användarnas politiska åsikter.

Trumps undertecknande av dekretet kom två dagar efter att Twitters ”oberoende faktagranskare” flaggade två av Trumps inlägg som ”vilseledande”. Inläggen handlande om risk för valfusk i samband med förtidsröstning.

Twitters ”faktagranskande” slog omedelbart snett, i och med att Trumps tweet enligt en del statsvetare hävdar att Trumps påstående inte alls var vilseledande, utan plausibelt.

Rent faktiskt beror det på att förtidsröstade poströster fortfarande utreds för bedrägeri sedan valet 2016. Då utnyttjade politiska aktivister från det vänsterpolitiska partiet Demokraterna falska identiteter, inklusive frånflyttade adressater och från avlidna individer, som användes för att öka antalet vänsterröster.

Bland andra använde juden och mångmiljardären George Soros några av sina organisationer för att utföra sådant valfusk för att Demokraternas kandidat Hillary Clinton skulle vinna.

Twitters faktagranskning av situationen innehöll i sig falska påståenden. Vidare har Twitter använt sin faktagranskning godtyckligt, i meningen att de behandlar användare efter olika regler. Mot vissa användare appliceras censurreglerna hårdare, mot andra mindre hårt. Det gäller ofta inlägg som berör politiska frågor. Under rådande coronakris riktar man ofta in sig på användarnas inbördes samtal och inlägg om SARS-CoV-2 och om vaccin.

En av förklaringarna till de oberoende faktagranskarnas skeva hållning till granskade inlägg, är faktagranskarnas egna politiska åsikter. Många av dem har arbetat för vänsterorganisationer och nyhetsbolag, såsom CNN, som är väldokumenterade fiender till Republikanska partiet och till Donald Trump:

Vid signeringen av dekretet, kallade Trump faktagranskningen (politiskt) ”flagrant” och höll upp ett foto av Twitters integritetschef, juden Yoel Roth, som leder webbplatsens faktagranskning och drar upp riktlinjerna för dess verksamhet.

Yoel Roth rapporterades dagen innan ha hånat Trump-anhängare och i skrift kallat dem för ”VERKLIGA NAZISTER”.

Trump var tydlig med vad han tycker:

— De val som Twitter gör när det handlar om att tysta, redigera, svartlista och skuggbannlysa, utgör helt enkelt redaktionella beslut, säger Trump.

— När de beter sig så upphör de att vara en neutral offentlig plattform och de blir redaktörer med en åsikt.

I dekretet står det:

Det är USA:s policy att säkerställa, så långt lagen tillåter, att sådan verksamhet inte förvrängs för att hindra ansvarsutkrävande gentemot internetplattformar som långt ifrån agerar i ”god tro” för att radera stötande innehåll, utan istället ägnar sig åt bedrägliga handlingar eller med falska förespeglingar som förevändning (ofta i motsats till deras skriftliga användarvillkor) för att kväsa åsikter som de inte delar.

Hur lång tid det kommer att ta att genomdriva det nya dekretet, eller vilka rättsliga åtgärder de mäktiga teknikföretagen kan tänkas bedriva för att minska lagens verkan på verksamheten, återstår att se.

Trumps lag har heller ingen effekt på plattformarnas verksamhet utanför USA. Därför kan censorer på exempelvis Twitter och Facebook i Europa fortsätta att bedriva politisk aktivism mot sina användare, även om lagen skulle komma att bli effektiv i USA.


  • Publicerad:
    2020-05-29 12:35