VÄNSTERTERRORISM. Gästskribenten Adam Magnusson skriver om Donald Trumps förslag om att terrorklassa Antifa i USA.

Efter att Antifa i USA mördat och plundrat under kravallerna i Minneapolis har presidenten Donald Trump fått nog och gått ut på Twitter med att han kommer se till att terrororganisationen terrorklassas. Det återstår att se om han gör det, men är det någon som faktiskt skulle kunna göra det så är det Donald Trump. Han är känd för att göra saker som ingen förväntar sig, dessutom väntar ett val där han återigen måste vända sig till den vita arbetar- och medelklassen. Jag förstår att personer med koppling till terrorgruppen, i USA liksom i Sverige, våndas inför denna oväntade utveckling.

Personer med koppling till AFA försöker desperat få det till att det inte går att förbjuda ett informellt nätverk, som dessutom inte är utländskt, och hoppas på att de som vill lagstifta bort vänsterterroristerna ska gå på finten. Min och många andras bedömning är att det absolut går att terrorklassa dem med hjälp av Patriot Act. Hur de än slingrar sig och pratar om någon diffus ”rörelse” så finns det sätt om bara viljan finns, och som det ut nu så finns denna vilja.

Om Antifa terrorklassas förlorar man inte enbart sitt varumärke utan kan också riskera att utsättas för ekonomisk repression, man kommer inte få tillgång till domäner, det kan bli olagligt att hänga ut människor på Twitter och mycket mycket mer. Teoretiskt sett skulle man till och med kunna utsättas för tortyr. Vilken scenförändring detta hade varit för AFA:iterna i USA!

En nackdel hade såklart varit att detta öppnar upp för staten att terrorklassa även andra organisationer, då främst nationella. I kongressen har judar redan yrkat på att Nordiska motståndsrörelsen ska terrorklassas, dock utan resultat än så länge. Det behöver naturligtvis inte bli så att nästa steg är nationella, det kan lika gärna bli så att eggen riktas mot extremvänstern och att det vi nu ser är en verklig scenförändring. Oavsett vilket är nationella mer rustade än extremvänstern för att klara förbud och kriminalisering. En sådan åtgärd skulle radikalisera kampen och det skulle gynna nationella mer än extremvänstern, som under årtionden gjort sig totalt beroende av statens stöd.

AFA har haft gräddfil under så många år och i stort sett aldrig utsatts för repression överhuvudtaget. Deras terror är därför öppen och uttalad. Företrädare för Antifa i USA säger öppet att de använder våld för att tysta sådana som de anser vara ”fascister” och har använt våld även mot journalister som granskar dem. Detta är per definition terrorism. I Minneapolis har man lett kravaller och delat ut pengar till svarta för att kravalla, vilket har lett till flera mord. Det är helt rationellt att terrorklassa dem.

Foto: Public Domain.

Implikationerna kan även bli stora för AFA i Sverige. Om dessa inte förbjuds i bara farten (eller att AFA-grupper i Europa förbjuds av USA som utländska terrororganisationer i syfte att den vägen strypa allt samarbete och all finansiering av Antifa i USA) så är det nog få som i det läget vill ha koppling till AFA eller kända AFA:iter. Då AFA:iter i Sverige lärt sig att det främjar den egna karriären att genomföra syraattacker mot barnfamiljer, att man obehindrat kan samarbeta med polisväsendet och massmedia har man hamnat i en situation där man inte kan agera utan statens direkta eller indirekta stöd.

När AFA-ledaren Showan Shattak med en större grupp AFA:iter försökte sig på att misshandla nationella, och misslyckades, ställde sig de stora liberala medierna bakom honom och utmålade honom som en totalt oskyldig feminist som misshandlades av hemska nazister. Hade samma medier vågat sig på det om han tillhörde en organisation som är terrorklassad i USA? Hade ABF, som bland annat ägs av regeringspartiet Socialdemokraterna, låtit Showan jobba kvar?

EN AFA:it i Sverige togs på bar gärning när han utförde en mordbrand mot en sådan där hemsk nazist, men släpptes sedan av polis på plats. Ingen annan medborgare i Sverige hade blivit släppt för en mordbrand, ett allvarligt brott som kan ge åtta års fängelse, men AFA tillhör som bekant det goda hatet. De sitter på tidningsredaktioner och samarbetar med Säkerhetspolisen. Men vad hade hänt i det fallet om han hade koppling till en terrororganisation?

Hade Aftonbladet fortfarande vågat ha med AFA-ledaren Mathias ”Wåg” som skribent på deras tidning? Hade det delats ut guldspadar till AFA Doku/Researchgruppen? Vem vet.

En terrorklassning hade förmodligen krossat Antifa i USA och kraftigt decimerat AFA i Sverige och andra länder. Det hade skapat incitament för staters polisväsende att övervaka och bekämpa dem, inte samarbeta med dem som svenska Säkerhetspolisen gör (det hade varit potentiellt olagligt).

Som ett nätverk som under många år kommit undan med mordförsök, ja faktiskt till och med mord, för att det finns en politisk ovilja hos polisen att utreda dem, skulle man kanske rent av utsättas för rena politiska trakasserier. Vi kan nog vara överens om att ytterst få av dem, och förmodligen inte heller många av deras ledande personer, skulle klara av en sådan scenförändring.

/Adam Magnusson


  • Publicerad:
    2020-06-02 10:15