MASSINVANDRING. Efter en utredning kom Justitieombudsmannen fram till att polisen inte har rätt att använda tvång när illegala invandrare ska utvisas. En lagändring för att komma till rätta med det hela kan dock dröja till 2018.

Justitieombudsmannen (JO) anser att polisen inte har rätt att på något sätt tvinga illegala invandrare ut ur landet, vilket har framkommit i en utredning. Polisen är av samma uppfattning och säger att de befinner sig i en omöjlig situation när de ska försöka utvisa illegala invandrare trots tvångsförbud.

— Det blir omöjligt i vissa fall. Inte bara krångligt, det blir omöjligt. Vi får inte använda tvång för att köra en barnfamilj som inte vill utvisas till flygplatsen, säger Marianne Paulsson vid gränspolisen i Västra Götaland och Halland.

JO anser att det behövs en lagändring om tvång ska kunna användas och inom justitiedepartementet pågår nu ett arbete för att ta reda på om lagen måste göras om men detta kan dock dröja.

— Jag föreställer mig någon gång i mitten på 2018 kanske, säger Örjan Johansson, rättssakkunnig på departementet med utgångspunkt från hur lång tid lagstiftningsarbete brukar ta.

Källa:
Svårt att utvisa med tvångsförbud


  • Publicerad:
    2016-07-11 11:05