MASSINVANDRINGEN. Ett fall gällande grov misshandel, där invandrarbrottslingen sade sig vara ett ”barn”, har nu prövats i Högsta Domstolen. En tandmognadsundersökning visar att den skyldige är en vuxen man och domen blir prejudicerande.

Efter frågetecken från Riksåklagaren (RÅ) kring hur man ska bedöma fall där gärningsmännen utger sig för att vara barn, men man misstänker starkt att de i själva verket handlar om vuxna män, har nu ett sådant fall tagits upp i Högsta domstolen (HD). En tandmognadsundersökning gjorde klart att den invandrarbrottsling som sade sig vara ett ”barn” är en vuxen man och därmed skall dömas därefter.

Gärningsmannen i det aktuella fallet gällande grov misshandel sade att han var 16 år, men RÅ påstod att mannen var minst 21 år och skulle dömas därefter. Fallet har nu tagits upp i HD där man i en prejudicerande dom slagit fast att mannen i alla fall inte är yngre än 20 år. Straffet för invandrarbrottslingen blir fängelse i ett år och tre månader och därefter utvisning, ett något lägre straff än om HD följt RÅ och bedömt att den skyldige mannen är över 21 år gammal.

”Frågan för Högsta domstolen var hur de regler som innebär att påföljden ska vara mildare för unga lagöverträdare ska tillämpas när man inte är säker på hur gammal den åtalade är”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Källa:
Vägledande dom om åldersbedömning


  • Publicerad:
    2016-07-11 15:00