BROTT. Inspektionen för vård och omsorg har konstaterat att det inte fanns några brister på det HVB-hem där ett så kallat flyktingbarn mördade den 22-åriga Alexandra Mezher.

Gärningsmannen Youssaf Khaliif och hans offer Alexandra Mezher.

Gärningsmannen Youssaf Khaliif och hans offer Alexandra Mezher.

Det var i januari i år som den 22-åriga Alexandra Mezher mördades på sin arbetsplats, ett HVB-hem för så kallade ensamkommande flyktingbarn mellan de påstådda åldrarna 14-17 år.

Den på papperet “15-årige” gärningsmannen Youssaf Khaliif visade sig sedan i själva verket vara en vuxen man från Afrika med en allvarlig psykisk störning.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, tillsatte därför en tillsyn på HVB-hemmet Living Nordic i Mölndal där Alexandra mördades. Men de kunde inte konstatera några brister i verksamheten som skulle ha lett fram till mordet.

— Det är självklart viktigt att verksamheter har rutiner för att förebygga och hantera incidenter och allvarliga händelser. De barn som bor och lever på hem för vård eller boende (HVB) ska försäkras en trygg och säker vård. I vår tillsyn har IVO inte funnit några brister i den del som tillsynen avser och som hade kunnat förhindra det inträffade. Vi kan inte se hur man skulle kunnat skydda sig mot en sådan här tragisk händelse, säger Maria Björklund, enhetschef vid IVO.

Vissa brister gällande dokumentationen kring uppdraget från den beslutande socialnämnden kunde däremot konstateras. IVO har därför inlett tillsyn mot den socialnämnd som beslutade att placera den den fullvuxne afrikanen på HVB-hemmet Living Nordic, som drivs av den 44-årige asylbaronen Per Karlzon, som enligt vissa källor sägs ha haft viss kännedom om gärningsmannens psykiska ohälsa.

Källa:
Inga brister bakom tragisk händelse


  • Publicerad:
    2016-07-03 08:30