MASSINVANDRINGEN. MSB:s senaste veckorapport varnar för att Sveriges kapacitet för att ta emot fler flyktingar tar slut i december. Bland annat sjukvård och socialtjänst kommer då inte mäkta med sina åtaganden.

Det är i den senaste veckorapporten från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som det varnas för en kommande systemkollaps för det svenska asylsystemet redan i december.

”MSB:s bedömning är att det nu ansträngda läget ytterligare kommer att förvärras allt eftersom det antal personer som anländer till landet ställer krav på att samhällsviktiga verksamheter kan skala upp i samma takt”, står det i rapporten som varnar för ”begynnande utträngningseffekter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst”.

— Man har så fullt upp att hantera ensamkommande barn och asylsökande så att man får problem med den ordinarie verksamheten, till exempel inom sjukvård och socialtjänst, säger Alexandra Nordlander, verksamhetsansvarig för operativ analys på MSB.

I klartext betyder det alltså att sjukvården och socialtjänsten inte kommer kunna hjälpa alla som behöver hjälp på grund av invandringen och att man antingen kommer få välja att fokusera på att hjälpa den outsinliga strömmen av nyanlända asylsökare eller att hjälpa de svenska medborgare som betalar skatt för att finansiera välfärden.

Problemet med undanträngning är i dagsläget begränsat till några områden i Sverige men MSB anser att det kan komma att sprida sig.

MSB menar att i december riskerar flera aktörer i Skåne, Västra Götaland och Stockholm att inte mäkta med sina åtaganden utan förstärkning. Problemen gäller bland annat att det behövs mer kvalificerad personal samt att det blir allt svårare att hitta boenden till asylsökarna som väller in i Sverige.

Istället för att intervjua personer som kräver stängda gränser har Aftonbladet när de skriver om rapporten valt att intervjua en person inom den kommunala sektorn som vill att staten ska skjuta till mer resurser till kommunerna så att massinvandringen kan fortsätta. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erkänner i alla fall att de numera måste prioritera i sina verksamheter och att allt som inte är akut får läggas åt sidan så att invandringen kan finansieras.

Samtidigt som Sverige utsätts för en enorm invandring som staten alltså inte klarar av att hantera ägnar sig åsiktspoliserna på Expo åt att slå ner på samhällsaktörer som väljer att kalla invandringen till Sverige för en massinvandring, vilket Nordfront skrev om igår.

Källa:
Larmrapporten – uthålligheten tar slut i december


  • Publicerad:
    2015-11-18 15:00