SVERIGE. Statsminister Stefan Löfven och regeringen förbereder en reservplan för att kunna hantera invandringskrisen ifall ingen överenskommelse kommer till stånd på EU-nivå.

Enligt statsminister Stefan Löfven så rinner tiden ut för ett samarbete mellan EU-länderna i flyktingfrågan.

— Om inte EU kommer överens är det stor risk för kaos, säger Löfvén.

Han säger att tiden för en jämn fördelning av invandrare mellan EU-länderna håller på att rinna ut. Sverige, tillsammans med andra länder som Österrike och Tyskland, har länge lyft frågan om att alla länder måste ta sitt ”ansvar” när det kommer till asylfrågan, men än så länge har EU-länderna inte nått någon överenskommelse.

Därför, säger Löfven, har regeringen börjat förbereda sig på den situation som Sverige kommer att befinna sig i om de andra länderna inte kommer överens.

— Vi måste ha en beredskap för om vi inte får till den här ordningen som vi vill ha och som jag jobbat för sedan jag blev statsminister, säger Löfven.

Men exakt vilka åtgärder som kommer att vidtas ville han inte avslöja.

— Det är det vi jobbar på nu, säger han.

Källa:
Löfven: Regeringen förbereder sig för kaos


  • Publicerad:
    2016-02-27 23:55