MASSINVANDRING. Enligt en ny prognos från Statistiska centralbyrån ökar Sveriges befolkning kraftigt. Detta beror dock inte på att svenskarna föder fler barn, istället är befolkningsökningen ett direkt resultat av massinvandringen från tredje världen.

Befolkningen i Sverige ökar kraftigt framgår det i en ny specialprognos som Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram åt regeringen. Men detta betyder inte att svenskarna föder fler barn, istället är befolkningsökningen ett direkt resultat av de främmande horder som just nu väller in i landet.

Enligt SCB:s prognos kommer Sverige om fyra år att ha cirka 300 000 fler folkbokförda invånare än vad som beräknades för några månader sedan. Statistiken bygger på en prognos från Migrationsverket som utfördes i oktober månad. SCB själva uppger att specialprognosen inte är huggen i sten och att man inte riktigt vet hur läget kommer att utveckla sig i framtiden.

— Eftersom det är en väldigt oviss situation nu, är det här osäkra uppgifter. Ingen vet hur många flyktingar som söker sig hit framöver. Vi vet inte heller hur utvandringen kommer att se ut. De som kommer som flyktingar nu kan i högre eller lägre grad utvandra än vad asylgrupper tidigare har gjort, säger Lena Lundkvist som är demograf på SCB.

Hon medger också att de flesta som invandrar till Sverige är män och att det kommer leda till ett överskott på män.

— Det kommer att bli ett överskott på män, men det är det redan i dag. Samtidigt kan man konstatera att det normalt sett är fler män än kvinnor som invandrar hit, men också att det är fler män än kvinnor som utvandrar. tittar man på hela befolkningen som är född utomlands så består den av fler kvinnor än män i dag, säger hon.

Beräkningarna i SCB:s prognos sträcker sig till år 2021. I dessa framgår det bland annat att det kommer finnas 8-10 procent fler 19-21-åringar än vad man tidigare bedömde i maj samt att det kommer att vara 107 män per 100 kvinnor i de parbildande åldrarna mellan 21-30 år.

Källa:
Sveriges befolkning ökar kraftigt


  • Publicerad:
    2015-11-11 11:20