TYSKLAND. Den tyska dagstidningen Süddeutsche Zeitung har kritiserat Tysklands militära stöd till Israel genom att utmåla Israel som ett glupskt monster, den semitiska guden ”Molok”.

Israel - ett människoätande monster? Klicka för större bild.

Israel – ett människoätande monster? Klicka för större bild.

Ett fult behornat monster med kniv i handen, så utmålas Israel i en bild i Süddeutsche Zeitung. Undertexten till bilden lyder: ”Tyskland serverar. I årtionden har Israel mottagit militärt stöd, ibland gratis. Israels belackare anser Israel vara en glupsk ’Molok’. Peter Beinart beklagar att det gått så långt.”

Peter Beinart, en judisk professor, är själv en kritiker av Israels behandling av palestinierna och har i en bok varnat för att den judiska statens politik är kontraproduktiv och skapar en klyfta mellan liberala judar i USA och judarna i Israel.

Teckningen har självklart anklagats för ”antisemitism” av judiska lobbygrupper. Simon Wiesenthal-centrets rabbin Abraham Cooper anser att omnämnandet av en judisk kritiker av Israel enbart är ”hat maskerat som en politisk kommentar” och att den anti-israeliska karikatyren är ”flagrant antisemitisk”. Anti-Defamation League har uttalat att bilden ”påminner om nazistisk propaganda”.

Den München-baserade tidningen har i ett kort uttalande sagt att man beklagar missuppfattningar och att teckningen varit ett misstag. Süddeutsche Zeitung tycks ha en förkärlek till att reta upp de ”utvalda” då det var den tidningen som förra året publicerade nobelpristagaren Günther Grass omtalade dikt som beskrev den judiska staten som ett hot mot världsfreden.

Molok är en semitisk gud till vilken man offrade människor, även barn, som bränns till döds inne i hans bröst. Molok anses vara omättlig.

Källa:
’Anti-Semitic’ drawing in German paper: Israel a ’voracious Moloch’


  • Publicerad:
    2013-07-04 21:47