Dagens datum 17 september: Denna dag 1939 vann den tyska flottan sin första seger mot Royal Navy. Ubåten U-29 sänkte då det brittiska hangarfartyget HMS Courageous.

Den 15 september upptäcktes fartygskonvojer utanför Irlands kust av en tysk ubåt. Ubåten rapporterade snabbt sitt fynd till amiral Karl Dönitz. Amiral Dönitz beordrade snabbt förstärkningar till platsen. Den 17 september anlände Kaptenlöjtnant Otto Schuhart med ubåten U-29 till jaktområdet. Ubåten, en typ VIIA, var på sin första krigspatrullering. Man hade tidigare under krigets första veckor sänkt tre handelsfartyg om sammanlagt 19 405 ton.

German-type-VII-A-submarine-U-36

Tysk typ VIIA ubåt

På kvällen den 17 september upptäckte kapten Schuhart ett Swordfish-torpedplan i sitt periskop. Schuhart förstod genast att ett hangarfartyg fanns i närheten. Det dröjde inte länge innan kaptenen upptäckte rök vid horisonten, målet var siktat. Besättningen på U-29 intog sina stridsställningar och gjorde sig klara för strid.

Hangarfartyget HMS Courageous, en ombyggd kryssare från första världskriget, var i området för att bekämpa fientliga ubåtar. I patrullen ingick, förutom  HMS Courageous, fyra jagare. Två av dessa jagare hade nyligen sänts iväg mot tyska ubåtar som hade torpederat handelsfartyg i närheten.
HMS Courageous hade även ett flertal flygplan i luften för att spana efter fientliga ubåtar.

220px-Otto_Schuhart

Kaptenlöjtnat Otto Schuhart

När kapten Schuhart närmade sig den fientliga styrkan såg han till sin besvikelse att det var för mycket rörelse kring det brittiska hangarfartyget. Flygplan i luften och jagare i närheten betydde en nästan säker död om han skulle öppna eld. Kaptenen skrev i sin loggbok:

Vid den tiden såg det ut som ett hopplöst anfall. Tack vare flygplanen, kunde jag inte gå till ytläge och min fart i u-läge var mindre än 8 knop medan hangarfartyget kunde göra 26 knop. Under vår träning fick vi lära oss att alltid hålla oss nära målet och det var exakt vad jag gjorde.

I över en och en halv timme följde kapten Schuhart fienden. Sakta men säkert hamnade U-29 på efterkälken. Under tiden hade de brittiska flygplanen landat för att tanka. Efter en nästan två timmar lång förföljelse vände lyckan för  kapten Schuhart. Det brittiska hangarfartyget vände tvärt, man styrde upp fartyget mot vinden för att skicka upp sina flygplan. Efter 10 minuter låg U-29 i position för eldgivning. Kapten Schuhart beordrade eld och tre torpeder avfyrades mot målet.

Kapten Schuhart beordrade snabbt därefter dykning för att undkomma den förväntade attacken från de eskorterande jagarna. Vid 50 meters djup kunde besättningen höra och känna torpedexplosionerna. Två torpeder träffade HMS Courageous på babord sida. Fartyget kantrade snabbt och började sjunka.

hms_courageous

HMS Courageous sjunker

De brittiska jagarna närmade sig snabbt U-29, och inom några minuter började sjunkbomber brisera  i närheten av den tyska ubåten. Efter en flera timmar lång katt och råtta-lek med de brittiska jagarna slutade sjunkbombsexplosionerna plötsligt. De brittiska jagarna hade skjutit slut på ammunitionen och stävade mot hemmahamnen. U-29 hade klarat sig. När de brittiska jagarna lämnade området steg  kapten Schuhart till ytan, han sände meddelande till högkvarteret: ”HMS  Courageous sänkt, återvänder hemåt.”

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-09-17.


  • Publicerad:
    2018-09-17 00:04