INVANDRING Enligt färsk statistik från Migrationsverket beviljades det under 2023 över 100.000 nya uppehållstillstånd. Detta innebär att massinvandringen fortsätter på samma extrema nivå som den legat på sedan åren då Fredrik Reinfeldt var statsminister.

Under 2023 beviljades sammanlagt 102 139 nya uppehållstillstånd för förstagångssökande. Invandringen till Sverige fortsätter därmed att ligga på en historiskt hög nivå, till och med högre än när Stefan Löfven och Magdalena Andersson styrde. Trots att Ulf Kristerssons SD-stödda regering har lovat att kraftigt minska inflödet och driva igenom ett ”paradigmskifte” i migrationspolitiken, fortsätter massinvandringen i oförminskad styrka till Sverige.

År 2022, då Socialdemokraterna styrde större delen av året, delades det ut 142 179 uppehållstillstånd. Dock berodde den förhöjda siffran på att Ukrainakriget bröt ut, och då beviljades 47 566 ukrainare skydd enligt det så kallade massflyktsdirektivet. Enligt detta direktiv fick 11 000 personer skydd under 2023. Om man räknar bort ukrainarna landar siffrorna på 94 613 nya uppehållstillstånd 2022 och 91 139 uppehållstillstånd 2023. Skillnaden är helt enkelt oväsentlig.

Under Stefan Löfven och Magdalena Anderssons styre 2020 och 2021 var de totala antalen beviljade uppehållstillstånd dock mycket lägre än under Ulf Kristersson, nämligen 89 009 respektive 95 163. Fredrik Reinfeldt, som idag har blivit en symbol för kravlös invandringspolitik, kom dock bara upp i Moderaternas och Sverigedemokraternas invandringsnivåer 2023 under fyra av de åtta år som han styrde landet (se lista nedan).

I sitt jultal meddelade Ulf Kristersson att ”paradigmskiftet” trots allt ska genomföras – men först med start året därpå. Samma löfte lämnade statsministern även i sitt jultal från 2022. Men något sådant skifte har alltså inte skett. Kristersson lovade då nämligen att åren av ständigt svagare regeringsmakt är över och att ett paradigmskifte i svensk politik kommer att genomföras.

Om man bortser från specifika händelser, som till exempel asylkaoset 2015 och Ukrainakriget, har antalet beviljade uppehållstillstånd legat på omkring 100 000 per år sedan Fredrik Reinfeldts senare år som statsminister. När Stefan Löfven minskade asylinvandringen efter asylkaoset kompenserades det då med att man istället började släppa in fler i andra kategorier av invandrare från tredje världen.

Beviljade uppehållstillstånd – 2012–2023

 • 2012: 116 444
 • 2013: 121 718
 • 2014: 115 703
 • 2015: 115 104
 • 2016: 151 031
 • 2017: 135 686
 • 2018: 133 025
 • 2019: 117 913
 • 2020: 89 009
 • 2021: 95 163
 • 2022: 142 179 (47 566 ukrainare)
 • 2023: 102 139 (11 000 ukrainare)

Källa: Migrationsverket