The University of Minnesota – Duluth sponsrar en antivit kampanj ledd av Tim Wise. Kampanjen pekar ut vit hud som orättvis och sprider detta budskap via videor på Youtube, reklamkampanjer och föreläsningar.

Universitetet försvarar sig genom att säga att kampanjen syftar till att uppnå ”raslig rättvisa” genom att höja medvetenheten om ”vitas privilegier”. Filmerna på Youtube visar vita personer som skäms över att vara vita.

Kampanjens folkliga förankring verkar dock svag, på Youtube har kampanjens huvudfilm fått över 90% negativa omdömen:

Tim Wise, mannen bakom kampanjen, är en ökänd amerikansk ”antirasist” av judisk härkomst, som är känd för att spy galla över vita människor. I en artikel från 2010 menade Tim Wise att ”konservativa gamla vita människor i stort sett alltid varit ’the bad guys'”, men att de tiderna snart är över eftersom dessa vita människor nu står på listan över utrotningshotade arter. I samma artikel konstaterar Tim Wise att i framtiden kommer det inte längre finnas några vita som kan se på 1950-talet som ”the good old days”, eftersom det inte kommer finnas några vita som minns dessa tider. Wise njuter också av det faktum att inom 40 år kommer USA ha en icke-vit majoritet och avslutar sin artikel med orden:

”Do you hear it?

The sound of your empire dying? Your nation, as you knew it, ending, permanently?

Because I do, and the sound of its demise is beautiful.”

Nationell.nu har också uppmärksammat den antivita kampanjen och fastslagit att dess tes att vita i USA inte upplever rasism, är helt felaktig.

Ramz Paul, en amerikansk nationalist och satiriker, har besvarat kampanjen med ett eget Youtubeklipp. Omdömena till Ramz Pauls video är till 90% positiva.


  • Publicerad:
    2012-06-24 11:20