INRIKES Kammaråklagare Mats Ljungqvist har på onsdagen som förväntat beslutat att lägga ner förundersökningen om grovt sabotage mot Nord Streams gasledningar.

Tidigare i veckan meddelade kammaråklagare Mats Ljungqvist från Riksenheten för säkerhetsmål att han inom kort skulle ta ett beslut rörande förundersökningen om Nord Stream-sabotaget. Ljungqvist inledde strax efter sprängningarna av gasledningarna en utredning om grovt sabotage i samarbete med Säpo.

Som väntat har Ljungqvist nu valt att lägga ned förundersökningen. På Åklagarmyndighetens hemsida kan man läsa att beslutet grundar sig i att man dragit en slutsats att varken svenska staten eller svenska medborgare varit involverade i sabotaget. Därmed saknar svenska myndigheter jurisdiktion att driva fallet vidare.

— Förundersökningen har varit systematisk och noggrann. Bland annat har ett stort antal fartygsrörelser analyserats i syfte att förstå vad som har hänt. Utöver det har en omfattande brottsplatsundersökning genomförts och ett flertal förhör har hållits i ärendet. Mot bakgrund av den lägesbild som vi nu har kan vi konstatera att svensk jurisdiktion saknas, säger Mats Ljungqvist.  

Den tyska förundersökningen fortsätter dock och från tyskt håll har man uttryck förhoppning om att man kan få ta över de fynd som gjorts i Sverige.

— Den tyska förundersökningen fortsätter och på grund av den sekretess som råder för internationellt rättsliga samarbeten kan jag inte ytterligare kommentera det samarbete som har skett. Jag kommer med hänvisning till detta inte heller kunna kommentera något ytterligare kring den svenska utredningens slutsatser eller kommentera eventuella misstänkta personer i den svenska utredningen, säger Mats Ljungqvist.