ANTIVITHET Gust Johnson skriver om begreppet ”woke” som förekommer i flera av hans filmrecensioner.

Inom vänstern finns idag en illvilja gentemot begreppet ”woke” som man menar tillhör extremhögern och som enligt vissa av dem till och med skapats av densamma. Ironiskt nog är woke från början ett begrepp som i grunden beskriver vitas ”förtryck” mot svarta och som vänstern försökte göra till sitt eget, men som sedan togs över av dess belackare. Idag är woke något som många förknippar med antivithet, feministernas irrationella hat mot män, subversion, perversioner, historieförvanskningar och ”cancel culture”.

Hur definieras då begreppet? Faktum är att Wikipedia – av alla sidor – har en ganska bra definition:

Woke har också tolkats vara ett paket med "godkända" åsikter, och har använts sarkastiskt om personer som pretentiöst anser sig vara medvetna och upplysta men som enbart förespråkar dessa "godkända åsikter" av ren konformism.

Vad Wikipedia dock inte vidareutvecklar är var denna konformism, eller värdesignalering för att få fördelar och få komma upp sig i samhället, kommer ifrån. Vilka är det som godkänner dessa åsikter och varför?

Jag själv använder begreppet woke när jag skriver om film och hur de stora filmbolagen försöker skriva om historien till att passa ett antivitt narrativ. Woke är egentligen detsamma som politisk korrekthet. Där hittar vi så kallad mångfald, feminism, de ständigt skiftande akronymerna för sexual- och könsidentitet samt inte minst antivithet i ett enda sammelsurium. Men medan begrepp som politisk korrekthet, åsiktskorridor och NPC:er länge använts som nedsättande termer politiskt var woke från början ett sätt att beskriva sig själva i positiva ordalag, att man var vaken och medveten.

Begreppet har funnits sedan 1930-talet inom afroamerikanska kretsar som ett sätt att beskriva den svarta medvetenheten om vitas förtryck. Själva begreppet ”stay woke”, istället för ”stay awake”, utgör en svart ”dialekt” och på samma gång en misshandel av det engelska språket.

Det är ett faktum att judar grundade och ledde den svarta medborgarrättsrörelsen, vilket sådana som Malcolm X visste och vände sig emot, som ett sätt att ena och spela ut svarta mot vita. När begreppet woke populariserades på 2010-talet var inte heller det något som skedde organiskt utan snarare något som skulle kunna beskrivas som en judisk kampanj för att hetsa svarta mot vita. Begreppet användes av BLM under Ferguson-upploppen 2014, som finansierades och styrdes av juden George Soros. Judisk media hjälpte sedan till att popularisera begreppet och förmå vita att använda begreppet som ett stöd till BLM och ett avståndstagande mot vitt förtryck och privilegium samt en uppmaning att känna vit skuld inför andras tillkortakommanden.

Från början fanns viss kritik mot att ett övertagande av ett svart begrepp innebar kulturell appropriering, men kampanjen var effektiv och dess orkeströrer hade inga planer på att sluta. Påhejade av media fortsatte vita godhetssignalerare använda begreppet och något år senare hade begreppet tagits över av vänstern. Nu hade frågor som könsmaktsordning, genus och allehanda sexual- och könsidentiteter bakats in i begreppet. Alltså att antivitheten breddats till att fienden inte bara är vit utan vit, heterosexuell man.

2016 började Alt Right-rörelsen dominera på sociala medier och Donald Trump blev amerikansk president. Men globalisterna hade fortfarande makten och kom att demonstrera den genom att tillsammans med vänstern utöva masscensur på sociala medier. Woke blev nu ett stridsrop för att genomdriva cancel culture på sociala medier där alla som inte var woke utsattes för massiva drev där de blev tystade och censurerade. Detta var särskilt vanligt på Twitter.

Globalisterna och dess aktivister i vänstern gav sig först på Alt Right-rörelsen, men sedan också republikaner. Kring det amerikanska presidentvalet 2020 och fram till 2021 hade man sin storhetstid och såväl den sittande presidenten som andra republikaner, liksom filmstjärnor och andra kändisar, shoades från sociala medier eller fick sina karriärer förstörda. Ett av flera exempel på det senare är ”The Mandalorian”-stjärnan Gina Carano, som fick sparken av Disney efter att ha gjort kritiska uttalanden om transsexualitet och BLM och jämfört förföljelsen av republikaner med ”Förintelsen” på Twitter. Hon fick massivt stöd av Star Wars-fansen och av andra som ansåg att ”wokeismen” hade gått för långt.

I Twitters högkvarter återfanns dessa tröjor. Twitter har varit en av de främsta aktörerna bakom utrensningen av sådana som inte är "woke"

Kring 2020 och framåt har ”högern” – alltså den faktiska politiska högern men också de som oftast benämns ”högerextremister” – successivt tagit över begreppet och gjort det till ett satiriskt sådant och en förolämpning. De har lyckats ta över begreppet från vänstern och till stor del stoppat deras attacker. Det är där vi är idag.

Woke handlar fortfarande om cancel culture men idag är det istället ett stridsrop mot wokeismen som sådan. Så fort något filmbolag eller streamingtjänst släpper något som är woke bombarderas kommentarsfält och sociala medier med negativa omdömen vilket leder till att filmer och serier med sådana inslag floppar på löpande band. Medvetenheten om wokeismen, särskilt när det kommer till populärkultur, är idag mycket hög och har stort folkligt stöd. Samtidigt visar de som har makten få tendenser att sluta vara woke, vilket innebär att konflikten mellan producenter och konsumenter bara kommer öka.

Floridas guvernör, tillika republikanske presidentkandidaten Ron DeSantis, har sagt att han ska ”förstöra vänstern” och förpassa woke-rörelsen till ”historiens skräpkorg” om han vinner valet. I Florida utfärdades nyligen ”Stop Woke Act”, signerat av Desantis, som utgör ett förbud mot skolundervisning som indoktrinerar skolbarn i bland annat vit skuld. Även Donald Trump har uttalat sig emot woke. Det anses alltså politiskt fördelaktigt att positionera sig mot woke idag.

Att det främst är den politiska högern som äger begreppet idag är samtidigt ett tveeggat svärd där vi kan vara säkra på att man inte kommer gå till botten om varför wokeismen skapades och vilka som rycker i trådarna. Vänstern som globalisternas fotsoldater kan vara intressant i sig, men om den politiska högern helt får äga begreppet är det stor risk att det bara leder till att höger- och vänsterpolariseringen eldas på. En del svarta kommer positionera sig högerut, vita kommer attackeras för att de är vänster – och judar kommer beskyddas av bägge parter. För att västvärlden ska kunna befria sig helt från antivithet, massinvandring och tvångsintegration måste den judiska faktorn, som är helt central, också nämnas.