Medlemmar begav sig ut i soliga Trelleborg den 1 juli där invånarna i den centrala delen av staden fick ta del av Nordiska motståndsrörelsens valpropaganda. Cirka 350 flygblad delades ut.

Med detta vill Nordiska motståndsrörelsen ha sagt att vi aldrig ger oss och vi är totalt kompromisslösa!

Vill du också vara en del av motståndet? Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen och gör din plikt nu!


  • Publicerad:
    2018-07-02 18:00