INRIKES. En granskning som genomförts under året visar att sexhandel är vanligt i Norrland. Prostitutionen, som tycks förekomma uteslutande på nätet, är vanligast i kuststäderna Sundsvall, Umeå och Luleå.

En granskning som länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen har genomfört under året visar att det är vanligt med sexhandel i norra Sverige. Granskningen har genomförts med en så kallad skrapning, vilket innebär att internet söks igenom för att upptäcka sexannonser men även genom intervjuer med personer som i sitt arbete kommit i kontakt med personer som sålt sexuella tjänster.

Prostitutionen, som tycks förekomma uteslutande på nätet, är vanligast i städerna Sundsvall, Umeå och Luleå. Enligt uppgifter ska granskningen även visa att prostitution är vanligt bland så kallade ensamkommande flyktingbarn.

— Om det är så att man vill köpa sexuella tjänster i vår region så är det inga svårigheter att göra det. Det tyder på att det finns en ganska omfattande marknad. I konkreta siffror har vi fått upp ett sextiotal annonser i regionen, säger Eva Norlin, koordinator mot prostitution och människohandel i region Nord.

Sedan 2009 har alla 21 länsstyrelser i Sverige haft i uppdrag att stärka den regionala samverkan för att motverka både prostitution och människohandel. Den 1 december kommer kartläggningen för norrlänen att offentliggöras i samband med en temadag i Luleå.

Källor:
Omfattande sexhandel i Norrland – kartläggning visar på stort behov av stöd
Omfattande sexhandel i Norrland


  • Publicerad:
    2016-11-30 14:20