MÅNGKULTUREN. Invandringen orsakar nu så stora sociala skador på befolkningen att 25 procent av kvinnorna i landet inte vågar gå ut under kvällstid.

Enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB) ökar otryggheten i landet. Rapporten baseras på en enkät som myndigheten har låtit invånare svara på.

Rapporten är gjord inom ramen för FN:s Agenda 2030 som syftar till att alla former av våld ska minska över hela världen till år 2030.

Sverige misslyckas med dessa mål i och med att det dödliga våldet istället har ökat under senare år.

15,3 procent av befolkningen anger att de avstått från att gå ut på kvällen av oro för att bli överfallna eller hotade. Bland kvinnor är andelen nästan 25 procent.

Det är huvudsakligen män i åldrarna 20-29 år som löper störst risk att drabbas av hot och våld på allmänna platser. Kvinnor är mer utsatta för sexbrott.

Sara Frankl är sakkunnig i Agenda 2030 på SCB.

— De sista åren har det dödliga våldet mot män ökat. Det dödliga våldet mot kvinnor ligger på samma nivå som tidigare. Det händer inget, säger Frankl till SCB.

Ojämlikheten mellan grupper i samhället ökar också inom flera områden, enligt SCB. Våld och kränkningar minskar inte.

Men enligt Förenta Nationerna (FN) görs det också framsteg i Sverige. FN använder sig av ”globala indikatorer” för att ge betyg åt olika länders politik och situation. Globalistorganisationen ser positivt på samtyckeslagstiftningen. Enligt FN innebär den att Sveriges rättsliga ramverk för minskat våld mot kvinnor har blivit bättre.

Nu får Sverige 92 procent på den ”globala indikatorn”. Före införandet av samtyckeslagen fick Sverige 82 procent enligt FN:s värdering.

Källa:
Sverige lever inte upp till FN:s mål om minskat våld


  • Publicerad:
    2019-10-07 17:15