AKTIVISM. Jesse Tornianien skriver om aktivism och Nordiska motståndsrörelsens frihetsmarsch i Helsingfors under morgondagen.

eppu2

Jesse Tornianien

På Finlands självständighetsdag den 6 december anordnar Nordiska Motståndsrörelsen en marsch i centrala Helsingfors för att hedra såväl forna som kommande frihetskämpar. Så som vi redan i förväg visste har demonstrationen gett upphov till ilskna reaktioner.

Såväl polisen, ”antirasister” som massmedia kommer att följa händelsen på nära håll. Polisen har redan informerat att demonstrationen är deras topprioritet på självständighetsdagen, fastän vi med dem har kommit överens om händelsens praktiska förfarande. Inte heller anordnar vi någonsin tillställningar i syfte att orsaka störningar och vi gör inte det den här gången heller.

Så kallade ”antirasister” håller på med att organisera sin egen tillställning för att protestera mot vår marsch. Det som gör denna vänstertillställning intressant är det faktum att vänstern tidigare fokuserat på att protestera mot eliten, medan de sedan förra året riktat sitt fokus på att protestera mot vanliga fosterländska finländare, för att därmed lämna pengamakten helt i fred.

Den parlamentariska vänstern anordnar ihop med anarkister samt Finlands enda aktiva våldsförespråkande ”antifascister” sin egen tillställning, till vilken de också bett andra partier att ansluta sig. Nog finns där märkliga ideologiska motstridigheter. Du kan läsa mer om Varis-nätverket och andra vänsterorganisationer HÄR och HÄR.

Även massmedia har redan i förväg uppmärksammat vår tillställning med artiklar där journalisternas lust att bevittna våldsamheter lyser igenom. De hoppas givetvis på bråk så att de med sina skräprubriker kan upplysa folket om hur ”nazisterna” är orsaken till allting ont.

Morgontidningen Helsingin Sanomat, som ägs av den judiska Erkko-stiftelsen, har hunnit kungöra att  Motståndsrörelsens marsch är en ”kruttunna” och att till självständighetsdagens mest riskfyllda händelser hör vår tillställning samt 612-marschen, fastän de enda som exempelvis förra året härjade i samband med sistnämnda marsch var inga mindre än vänsteraktivisterna. I tillställningen ifråga deltog även förra året tiotals medlemmar från Motståndsrörelsen. Och som det redan en gång konstaterats i den här texten, så anordnar vi inga tillställningar i syfte att bråka – och det gör vi inte nu heller.

Varför vill vi anordna en tillställning och synas på gatorna, trots att det innebär enorma polisinsatser, motdemonstrationer, offentlig svartmålning och eventuellt hot och fysiska angrepp? Vi gör det för att det inte bara är för rättighet, utan därtill vår skyldighet att som nationalsocialister synas och höras på gatorna. Vår rörelse blir hela tiden mer och mer aktiv och syns hela tiden mer – följande demonstration är bara ett exempel därom.

kohtisvenska

Den här tillställningens avsikt är att skapa en revolutionär anda i redan nationalistiska människor samt att visa aktning för forna och kommande frihetskämpar. Vi vill att folk skall förstå att kampen för att befria Finland kräver mycket mer än att skriva på internet eller att umgås med likasinnade. Så som gångna tiders frihetskämpar förstod, så måste även vi förstå att kampen kräver personliga uppoffringar och ibland även att man försakar sin egen bekvämlighet.

Syftet med våra mer vardagliga aktiviteter på gatorna är oftast däremot att antingen marknadsföra organisationen eller att uppmärksamma någon aktuellt samhällsproblem eller händelse. Dessa aktioners syfte är att göra vår närvaro på gatorna till en del av vardagen och att för folk normalisera bilden av vad vi verkligen är – vi vill hjälpa dem att se igenom massmedias lögner.

Vi hoppas att alla nationalister förstår vikten av gatuaktivismen. Även om internet och dess anonymitet är enkla sätt att sprida vårt budskap, så kan man aldrig vinna den riktiga kampen annat än genom aktivism på gatorna. Varenda en av våra aktioner på gatorna är en satsning för framtiden, ty varje samtal som vi för på gatan eller varje flygblad som vi räcker åt någon väcker intressets gnista hos folk.

Eftersom människans egna, personliga revolution alltid tar tid, så förväntar vi inte oss att någon genast ska ta och bli en del av Motståndsrörelsen. Däremot vet vi att många av dom som vi möter på gatan i framtiden kommer att ansluta sig till oss, om inte innan så till slut när det samhälleliga förfallet gått tillräckligt långt. Om detta finns det exempel i Sverige, där Motståndsrörelsen under de senaste åren anmärkningsvärt vuxit i styrka.

Vi har anordnat gatuaktivism även tidigare och vi kommer att göra det än mer även i fortsättningen. Vi är gatuaktivismens spjutspets i den nationalistiska aktivitetskulturen och vi ämnar att hålla den här formen av aktivism levande såväl i hårda som i bättre tider.

Revolutionen börjar på gatorna!

Kom med oss på självständighetsdagen och nätverka med finska nationalsocialister. Vi samlas på Hagnäs torg i Helsingfors klockan 15:30.

/Jesse Torniainen


  • Publicerad:
    2016-12-05 11:48