KOMMENTAR Jag vill avrätta pedofiler. Vilka politiska partier står i vägen för mitt önskemål?

Tidigare under hösten förra året upplyste Nordfront frekvent om olika domar mot pedofiler. Organisationen Nordiska motståndsrörelsen har under en lång tid informerat grannar om människors pedofili eller samröre med sådana individer. Anledningen till detta är för att visa upp hur sjukt det här samhället är som låter dessa människor, i vissa fall upprepade gånger begå sexuella övergrepp mot barn. Den fristående hemsidan Dumpen.se exponerar nya pedofiler varje vecka, även dömda vänsterextremister som har AFA-propaganda hemma hos sig avslöjas när de vill knulla barn.

Idag gullar systemet med pedofiler, för sina sexuella övergrepp får de antingen några år eller månaders fängelse sedan är de ute igen och rovdjur som de är, går de i vissa fall på nya barn och cykeln återupprepas. Dumpen.se exponerade nyligen Robert Abdou Ferm. Han har i år blivit utsläppt efter att ha dömts till åtta års fängelse (avtjänat fem) för att ha våldtagit en ung tonåring, hotat med att döda en ung flickas fosterföräldrar om hon inte går med på vad han vill och en del andra sjuka saker. Han är nu ute igen och söker återigen unga flickor, och tack vare Dumpens arbete vet vi om det. Varför har vi det såhär? Jag kan inte minnas under min livstid att jag någonsin träffat en person som tycker att dagens straffsystem för pedofiler är det de önskar. Människorna som jag träffat har två åsikter när det kommer till pedofila brott, antingen är det dödsstraff eller så är det livstidsfängelse. De som väljer livstidsfängelse är ofta människor som ogillar dödsstraffet som koncept, men de vill verkligen inte att pedofilerna skall springa runt i samhället, lås in dem och kasta nyckeln är inte ovanligt att man hör.

Själv vill jag att pedofilerna skall dödas, som i en form av rashygien där man skär av det osunda från den gemensamma folkkroppen. Jag tänker gå in mer på min syn angående pedofiler och dödsstraff i sista delen av den här serien. Men faktum är att inga partier vill döda pedofilerna såsom jag och många andra önskar, varför vill de inte det? Vissa politiker kanske väljer att gulla med dem istället såsom Fredrik Federley, men inte alla. I ett försök att få klarhet i varför partierna inte vill nacka pedofiler så valde jag att kontakta samtliga.

Jag tog det värsta pedofilexemplet som jag kunde hitta. Läser man artikeln så finns det så många fler citat man kan skriva ut för att bevisa ytterligare hur störd den här människan är.

Sönerna tvingades utstå otaliga våldtäkter, våldta varandra, deras hund samt utstå ofattbart förnedrande sexuella övergrepp som att tvingas äta sin pappas avföring och dricka urin. När de gjorde motstånd misshandlades de brutalt och sadistiskt. Det enda sättet för dem att få lidandet att sluta var att få deras pappa, pedofilen Kent Rickard Bladh, 50, att få utlösning, det gav dem andrum innan terrorn började om igen. Själv hävdar pedofilen att det är honom det är synd om och försöker ge sina barn skulden för sitt eget beteende.

Nya Tider Pedofilpappan våldtog sönerna och tvingade dem att leva i ett helvete

För detta fick han 13 års fängelse och han skall betala runt 3,2 miljoner i skadestånd. Den här mannen kommer alltså att komma ut igen, han kommer att gå runt i vårt samhälle igen. Han tillåts leva, trots detta. Med detta exemplet så ställde jag en rak fråga till alla partier som fått över 700 röster i senaste riksdagsvalet under en pseudonym. Frågan löd: ”Om ni hade haft makten, hade den här personen i artikeln fått dödsstraff då?”

Jag fick inte svar från många med den frågeställningen, antagligen var politikerna inte särskilt sugna på att ta på den heta potatisen. Men jag fick svar från vissa.

Feministiskt initiativ

Vi i Fi stödjer mänskliga rättigheter vilket inte är förenligt med med dödsstraff.

Alternativ för Sverige

Vi har inte tagit ställning för dödsstraff i vårt kriminalpolitiska program, men det finns många representanter i partiet som är för det, och vi tillåter absolut den åsikten i vårt parti. Det är möjligt att vi kommer ta ställning för det i framtiden. I så fall vore det fall du nämner ett sådant fall som skulle kunna leda till dödsstraff.

Landsbygdspartiet

Vi har inte tagit ställning i frågan om dödsstraff. Det är en fråga för årsmötet att ta ställning till och man får då lägga en motion. Däremot önskar vi hårdare straff för sexförbrytare vilket du kan läsa i vårt partiprogram.

Nordiska motståndsrörelsen

Varje enskilt fall måste såklart en domstol avgöra även i vår stat, men vi önskar "Införa dödsstraff vid särskilt hänsynslösa och grova brott när bevisningen verkligen anses stå utom allt rimligt tvivel." och där tycker jag verkligen det låter som att detta kvalificerar sig.

Socialdemokraterna

Som du säkert vet, arbetar rättsväsendet självständigt utifrån gällande lagstiftning. Dödsstraffet i Sverige i fredstid avskaffades för etthundra år sedan. Kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer tillhör samhällets mest sårbara grupper. Regeringen stärker nu stödet till denna grupp med 105 miljoner kronor under 2021. Kommunernas ansvar att förebygga upprepat våldsutövande stärks, stödet till barn som upplever våld ska utökas och socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ges ökad möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten.

Då alla inte svarade så beslöt jag mig för att återigen fråga samtliga partier i riksdagen, fortfarande under pseudonym, om deras syn på dödsstraffet. Då fick jag fler svar.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna motsätter sig dödsstraff. Vi menar dels att staten inte har rätt att döda sina egna medborgare, dels att dödsstraff medför en risk för felaktiga, oåterkalleliga straff. Vi verkar istället för hårdare och längre fängelsestraff, samt fler utvisningar av kriminella invandrare.

Liberalerna

Liberalerna anser att dödsstraff är en grym och omänsklig förteelsen. Människor som begår brott ska straffas, men det är inte försvarbart att staten avrättar människor som påföljd. Läs mer om straff och dödsstraff här: https://www.liberalerna.se/politik/straff

Kristdemokraterna - jag fick en länk till deras hemsida om ämnet.

Dödsstraff är alltid fel. Ingen har rätt att ta någon annans liv, inte heller staten. Det har dessutom förekommit fall där dömda personer senare visats vara oskyldiga. Det är inte heller så att dödsstraff har visat sig vara förebyggande, att färre brott begås i länder som har dödsstraff. Även om det hade varit avskräckande hade det dock ändå varit fel.

Centerpartiet

Centerpartiet är emot dödsstraff eftersom det är inhumant och bryter mot de mänskliga rättigheterna.

De riksdagspartier som inte svarade är också emot dödsstraffet även om de inte valde att svara, eller förse väljarna med information genom sökfunktionen på deras hemsidor.

Av alla partier som svarat, så är Nordiska motståndsrörelsen det enda partiet som har tagit ställning för att pedofiler likt Kent Bladh skall avrättas. Alternativ för Sverige har inte tagit ställning men tillåter människor som är för dödsstraff i deras parti och kan tänka sig att pedofiler skall avrättas om de till sist tar ett beslut i frågan. Landsbygdspartiet har heller inte tagit ställning, men verkar vara öppna för att medlemmar kan motionera om det. Alla de andra partierna är emot dödsstraffet och motiverar det på lite olika sätt. Jag sammanfattar dem.

  • Dödsstraff bryter mot de mänskliga rättigheterna.
  • Staten har inte rätt att ta någons liv.
  • Dödsstraffet är grymt och omänskligt.
  • Det finns risk att någon felaktigt döms till döden.

I nästa artikel kommer jag förklara i begränsad form för- och motargumentet när det kommer till dödsstraff och varför vi inte har dödsstraffet idag så att vi kan göra oss av med pedofilerna.