DJURPLÅGERI. Upp emot 1000 skarvungar har slagits ihjäl och 200-300 träd som skarvarna har haft som boplats har huggits ner.

I maj tidigare i år ska ett antal personer gått iland på öarna Båkharen och Skräddarhällen utanför Gävle. Där ska man ha dödat upp emot 1000 skarvungar och dessutom huggit ner 200-300 träd som fåglarna använt som boplats. Och inte nog med det ska man även ha försökt att elda ner de båda öarna som är länets största skarvkolonier.

Polisen betraktar det hela som ett av de största artskyddsbrotten i länet.

— Jag har jobbat med miljöbrott under väldigt lång tid inom polisen och jag har inte sett den här omfattningen tidigare, säger Henrik Forssblad, chef för polisens miljörotel i Gävleborg.

— Det var en omfattande förstörelse. Runt tvåhundra träd blev nedsågade och man har även försökt elda upp delar av öarna utan att lyckats. Ett stort antal skarvungar har också slagits ihjäl, fortsatte Forssblad.

Från att ha varit länets största skarvkolonier så fanns det nästan inga häckande skarvar kvar när länsstyrelsen var där i början av juli.

Vem eller vilka som utfört dessa handlingar vet polisen ännu inte. Dessa brott, som betraktas som grovt jaktbrott och brott mot artskyddsförordningen, kan ge fängelse i upp till fyra år. Polisen är dock relativt övertygade om att det inte är ett enmansverk och att det är flera personer som ligger bakom händelserna på Båkharen och Skräddarhällen.

— Det är en sådan omfattande skadegörelse och skedde under relativt kort tid, säger Forssblad.

När polisen fick från frågan av Sveriges Radio vad de tror är motivet bakom dådet och varför inga vittnesmål har kommit fram svarar polisen att de tror att det kan vara för att personer kan ha en negativ bild av skarvfåglar och för att bli av med dem så har man tagit lagen i egna händer.

Källa:
Upp emot 1000 fågelungar ihjälslagna i Gävlebukten


  • Publicerad:
    2014-10-01 10:05