YTTRANDEFRIHETEN. I den amerikanska tidskriften Harpers Magazine har 150 författare undertecknat ett upprop mot den tilltagande censuren i samhället.

Salman Rushdie är en av 150 författare som skrivit på uppropet mot den allt snävare åsiktskorridoren och den tilltagande censuren. Foto: Heike Huslage-Koch (CC BY-SA 4.0).

Den ökade censuren där oliktänkande bojkottas och stigmatiseras har fått 150 författare att skriva på ett upprop i den amerikanska tidskriften Harpers Magazine, ”A Letter on Justice and Open Debate”. Bland författarna finns finns bland andra Salman Rushdie, Margaret Atwood och JK Rowling, rapporterar Nya Dagbladet.

Ett debattklimat som stramas åt alltmer där människor karaktärsmördas för att de inte är hundra procent politiskt korrekta är djupt osunt, menar man. Man vill att samhället ska värna en öppen debatt och rätten att få ha olika åsikter.

Det fria utbytet av information och idéer – livskraften för ett liberalt samhälle blir dagligen allt mer begränsat. Vi hade förväntat oss detta av den radikala högern, men vi ser att censuren tilltar allt mer i vår egen kultur: en intolerans mot motsatta uppfattningar med publik skamning och utfrysning till följd”, skriver man.

I uppropet visar författarna på att åsikter som vänstern inte tycker om eller håller med om inte längre bemöts utan att det istället uppmanas till bojkott, nedtystning och hämnd. Detta försiggår både inom kulturella och vetenskapliga institutioner där de med fel åsikt straffas, journalister som publicerat något utanför åsiktskorridoren avskedas och förläggare drar in böcker på ideologisk grund.

Det är en oacceptabel och destruktiv censurkultur, menar man: ”Journalister förbjuds att skriva om vissa ämnen. Professorer utreds för att ha citerat litterära verk i klassrummet och en forskare sparkas för att ha spridit en akademisk studie”.

Trots allt vill författarna ändå värna det vänsterliberala samhället som man menar hotas av konservativa krafter som DonaldTrump, men man vill se ett ”demokratiskt inkluderande” och motarbeta censurkulturen som omhuldas i den vänsterliberala sfären.

Oavsett argumenten kring varje händelse så har resultatet alltid blivit allt smalare gränser för vad som får sägas utan hot om repressalier”, skriver man.

Uppropet avrundas med farhågan om att den kvävande atmosfär som finns i dagens samhälle skadar den fria debatten och man pekar på att ”dåliga idéer” måste bemötas med argumentation och övertalning och inte genom att tysta och censurera.

Man efterlyser en öppnare debattkultur: ”Som författare behöver vi en kultur som har rum för mer experimenterande, risktagande och även misstag. Vi behöver bevara möjligheten att vara oense utan att det leder till digra professionella konsekvenser. Om vi inte försvarar själva grunden som vårt arbete bygger på så kan vi inte förvänta oss att allmänheten eller staten ska försvara det åt oss”.

Uppropet har på sociala medier välkomnats bland många men inte alla. Vänsterpolitiska aktivister har hånat initiativet då de menar att det inte ska vara tillåtet att sprida ”hat” – gängse beteckning på allt vänstern ogillar – och att bojkotta och starta drev mot offentliga personer som medverkar till påstådd ”diskriminering, transfobi, rasism och sexism”.


  • Publicerad:
    2020-07-12 08:40