SYDAFRIKA. Olof Palme-pristagaren Cyril Ramaphosas antivita politik tar tydligare form.

Rabbi välsignar anti-vit politiker.

Sydafrikas nye president Cyril Ramaphosa ersatte i mitten av februari den skandalomsusade tidigare presidenten Jacob Zuma. Ramaphosa fick 1987 Olof Palmepriset för den ”modiga vishet” han uppvisade för mänskliga rättigheter mot den vita regeringen i Sydafrika. Det var också Ramaphosa som höll i mikrofonen när frimuraren Nelson Mandela 1990 släpptes från husarresten för att välkomna den samhällsomstörtande organisationen ANC:s ”hjälte”.

Ett par dagar innan installationen av Ramaphosa som president den 15 februari, mötte han på exakt samma plats den judiska organisationen Chabad-Lubavitch. Rabbi Asher Deren visade inför kamerorna upp deras möte varvid rabbinen välsignade Ramaphosa. Rabbin försäkrade Sydafrikas judiska församling att Sydafrika skulle fortsätta att vara en trygg och blomstrande plats för judar ända tills judarnas Moshiach (en sorts Messias enbart för judarnas skull) återvänder.

Asher Deren är en Kohen, enligt judisk tro en prästerlig ättling till Aaron, Moses bror.

— När jag lyfte mina händer för att välsigna [Ramaphosa], böjde han sig mycket ödmjukt fram, och föreföll vara mycket rörd över åtbörden, berättade Deren efteråt.

— Det fanns en känsla av ovisshet och brådska, men detta är även intressanta tider för vår församling. Vi ser fram emot en ny era med ökat samarbete, transparens, säkerhet och blomstring, fortsatte Deren.

Sydafrikas högsta rabbi Warren Goldstein kommenterade ceremonin med att ”Lubavitchers rebbe förkunnade detta!” (Enligt judaismen är en rabbi någon som ”lyssnar på vad folk säger med munnen”, medan en rebbe vad de ”säger med sina själar”. Eftersom bara judar anses ha rena själar, lyssnar en rebbe bara till judars behov. /reds anm.)

Redan den 20 februari deklarerade Ramaphosa i ett tal till nationen att han avsåg att prioritera sitt ett år gamla förslag att konfiskera vitas egendomar, mer specifikt konfiskera dem utan kompensation.

Anledningen till att Ramaphosa avser göra det lagligt att stjäla den vita befolkningens egendomar utan kompensation, är att han vill ”hela” äldre tiders ”orättvisor” som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet då europeiska kolonisatörer etablerade sig i Sydafrika. Ramaphosa kallar detta för ”Arvsynden” i en retorik som liknar judarnas retorik om tyskarnas och de vitas för all framtid eviga skuld till judarnas lidande, historiskt som framtida.

— Exproprieringen av land utan kompensation är en av de åtgärder vi kommer att använda för att påskynda återdistributionen av mark till de svarta sydafrikanerna, sade han i talet. Han sade också att regeringen kommer att sköta detta på ett sätt som inte skadar den sydafrikanska ekonomin.

Detta är vad som skedde i Zimbabwe när Robert Mugabe påbörjade sitt program för redistribution av land 1999-2000 under sitt folkmord på de vita i Zimbabwe. Tusentals gårdar ägda av vita konfiskerades av regeringen och bönderna sparkades ut. Tidigare betraktades Zimbabwe som södra Afrikas kornbod. Dess förstklassiga bönder var stora matexportörer av mat till resten av regionen. Men inom några få år efter Mugabes tilltag störtdök livsmedelsproduktionen. Hyperinflation och ett par årtionden av ekonomisk depression har blivit resultatet. Förenta Nationerna kom att behöva bistå landet med matleveranser för att landet inte skulle drabbas av svält.

Business Insider kallar Ramaphosas politik för dum. Tidningen anser att Sydafrika borde ha kunnat ta lärdom av Zimbabwes katastrofala politik. Ändå kopierar Ramaphosa den. Det är höjden av dumhet, skriver Business Insider. Men att kalla det dumhet kan vara förhastat. Det kan röra sig om helt vanlig korruption i stor skala. Chabad-Lubavitch är visserligen intresserade av profit, men de tjänar judisk makt-rörelsen ett högre mål som inte nöjer sig med att ekonomisk vinning. Ett prioriterat mål är att utrota den vita rasen. De gör numera ett gott arbete med det i Europa, som borde kunna ha motståndskraft mot den judiska maktens planer. I Sydafrika är det mycket enklare, där de vita lever i ett katastrofalt underläge i förhållande till de svarta.

Källor:
Cyril Ramaphosa wants to confiscate White farmers land 2018-2x
South Africa’s White farms land seizure.html


  • Publicerad:
    2018-03-04 22:05