JUDISKT INFLYTANDE. Senator Rob Portman dansade judedans utanför Capitolium efter noakiansk bönestund.

Rabbin Gershon Avtzon från Cincinnatis Yeshivas Lubavitch höll i torsdags en noakiansk bönestund i Washington D.C:s representanthus.

Efteråt samlades rabbinens sällskap i en judisk dans utanför Capitolium.

När Ohios republikanske senator Rob Portman såg detta, valde han att delta i det judiska firandet och dansade med de judisk-ortodoxa männen och pojkarna.

De sju noakianska lagarna samt underlagarna som kommer från judarnas skrift Talmud reglerar bland annat hur icke-judar ska anpassa sig och förhålla sig till judar.

Icke-judar som inte lyder judarnas lag ska halshuggas
Enligt den 16:e underlagen till sjätte noakianska lagen ska icke-judar som inte böjer sig för Israels folk, inte erkänner judarna som Guds utvalda folk och inte hjälper dem på alla sätt dekapiteras med svärd, alltså halshuggas, vilket judarna själva anger på i sina lagar översatta från hebreiska till engelska.

Reglerna gäller därmed även kristna människor. Eftersom Jesus av judarna betraktas som en bedragare är tillbedjan av Jesus detsamma som avgudadyrkan. Detta straffas också med döden enligt de noakianska lagarna.

I mars lade Portman tillsammans den judiske demokratiske senatorn Ben Cardin från Maryland fram en resolution (S.Res 120) som uttrycker utökat stöd för den ”demokratiska judiska staten Israel”.

Resolutionen var också ett led i den i juli med 398 mot 17 röster klubbade resolutionen som bannlyser den globala och fredliga bojkottrörelsen mot Israel, BDS. Detta trots att tre domare förklarade att ett sådant förbud strider mot landets konstitution.

BDS försöker påverkar politiken så att Israel drar sig tillbaka från den illegalt ockuperade Västbanken. Men trots att FN och andra organisationer har förklarat annekteringen av Palestina illegal, har USA alltså förbjudit stöd åt BDS.

Judiska lobbyister arbetar nu för att se till att de 17 som röstade emot BDS-förbudet – med Rashida Tlaib och Ilhan Omar i spetsen – med lagens hjälp ska stoppas från att besöka Israel och Västbanken, på grund av deras ”antisemitism”.

Rabbinen prisade bland annat levnadsvillkoren för ortodoxa judar i USA och bad samtidigt för alla ortodoxa judar som ”förföljdes” av den judiskt upprättade överstaten Sovjetunionen efter den judiska revolutionen i Ryssland 1917.

USA:s republikanske president Donald Trump talar relativt ofta om kampen mot antisemitismen.

Efter den omtalade attacken på synagogan i Pittsburg i oktober 2018 höll Trump ett tal som antyder att han lyder de sju noakianska lagarna. I sitt tal kopplade han ihop ”antisemtism” med dödsstraff, vilket direkt samklingar med Talmuds noakianska lagar.

Källor:
Rabbi Gershon Avtzon of Yeshivas Lubavitch Cincinnati
Rabbi Gershon Avtzon, Yeshivas Lubavitch Cincinnati, Cincinnati, Ohio
Cardin, Portman Introduce Senate Resolution in Support of Israel
Should Congresswomen Tlaib and Omar Be Banned From Israel?
Wikipedia/Seven Laws of Noah
Noahide dimin sublaws
YoutubeNBC News: Trump: Pittsburgh Synagogue Shooting ‘An Assault On Humanity’


  • Publicerad:
    2019-07-28 13:45