Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Chutzpah – tio sanslösa uttalanden från ledande sionister

Av Redaktionen, 2016-03-26
redaktionen@nordfront.se

GLOBALT. Att Israel och sionismen ligger bakom mycket elände och styr många av våra politiker, det är något de flesta är överens om. Men hur öppet de vissa gånger gör detta är ibland ofattbart. Nordfront har här sammanställt en lista med sanslösa citat från diverse framstående sionister.

chutzpah1Att sionister är fräcka och skrupelfria råder det inget tvivel om och vissa gånger framgår det med mer än önskvärd tydlighet. Detta beskrivs ibland med ordet ”chutzpah”, vilket fritt översatt är liktydigt med dristighet, djärvhet eller fräckhet.

Men hur djärva och fräcka är utövarna av denna dolda makt egentligen? Vi har här sammanställt en lista på tio punkter som belyser en väldigt obehaglig men målande bild av just chutzpah. Lägg märke till vilka höga positioner dessa personer besitter och att de kan slänga ur sig dessa uttalanden utan några större efterspel.

1. Moses Hess – sionismen anfader men också kommunismens och en av socialdemokratins grundare, Karl Marx mentor och en av författarna till kommunistiska manifestet.

Hela historien har hittills handlat om en ras- och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två varandra konfronterande raser: arier och semiter.” (Ur boken Rom och Jerusalem, 1862)

2. Herman A. Rosenblat – överlevare om varför han hittat på sin förintelsehistoria i TV.

”Det var inte en lögn, det var min fantasi. I min fantasi och min hjärna trodde jag på det.”

3. Martin Levi van Creveld – professor i militärhistoria vid Hebrew university i Jerusalem.

”Vi har flera hundra atomstridsspetsar och raketer och kan avfyra dem på mål i alla riktningar, kanske till och med i Rom. De flesta europeiska huvudstäder är måltavlor för vårt [Israels] flygvapen.

Vi har kapaciteten att ta världen med oss, och jag kan försäkra dig om att detta kommer att ske innan Israel går under.”

martin-van-creveld

4. Joel Stein – Los Angeles Times.

”Jag bryr mig inte om amerikaner tror att vi styr nyhetsmedia, Hollywood, Wall Street och regeringen. Jag bryr mig bara om att vi fortsätter att styra dem.”

5. Gilad Atzmon – författare, musiker, intellektuell och ”självhatande jude” enligt andra delar av judenheten.

“Amerikanska judar gör debatten om Sions vises protokolls äkthet irrelevant. Amerikanska Judar styr världen.”

6. Golda Meir – Israels premiärminister 1969-1974.

”Det finns inget palestinskt folk… Det är inte som om vi hade kommit för att kasta ut dem och ta deras land. De existerar inte.”

Golda Meir

Golda Meir, så populär i Israel att hon pryder 10.000 shekel-sedeln.

7. Ingrid Lomfors – historiker vid Hebrew university i Jerusalem och generalsekretare för Judiska församlingen vars verksamhet går ut på att främja en exklusiv och existerande judisk kultur.

“Det finns ingen inhemsk svensk kultur.”

8. Barbara Spectre – ideolog vid Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden.

“Jag tror att det sker ett uppsving av antisemitism, eftersom Europa vid denna tidpunkt ännu inte lärt sig att vara mångkulturellt. Och jag tror att vi kommer att vara en del av den omvandling som måste ske. Europa kommer inte att bestå som det monolitiska samhälle det varit under det senaste århundradet. Judar kommer att stå i centrum för det här. Det är en enorm omvandling av Europa. Man kommer nu in i ett mångkulturellt skede, där judar kommer att bli avskydda på grund av sin ledarroll, men utan den ledarrollen och utan den förändringen kommer Europa inte att överleva.”

9. Menachem Mendel Schneerson – ryskfödd judeoamerikansk rabbin som räknas som en av de allra mest inflytelserika judiska ledarna under 1900-talet (1902-1994)

“Två motsatta typer av själar existerar, en icke-judisk själ som kommer från tre sataniska sfärer, medan den judiska själen stammar från heligheten.

Vi frågar oss därför: Varför skulle en icke-jude bli straffad om han dödar ett icke-judiskt embryo [en mänsklig varelse] medan en jude inte skulle bli straffad om han dödar ett judiskt embryo?

Svaret kan förstås genom att betänka den allmänna skillnaden mellan judar och icke-judar: En jude skapades inte som ett medel för något annat ändamål; han själv är syftet, eftersom det väsentliga i alla gudomliga utströmningar endast skapats för att tjäna judarna.”

chabad-rebbe-racist

10. Ovadia Yosef – sefardisk Chefsrabbin Israel 1973-1983.

“Varför behöver vi icke-judar? De ska arbeta, de ska plöja och de ska skörda. Vi (judar) ska sitta som herrar och äta. Detta är anledningen varför icke-judar skapades”

“Icke-judar skapades enbart för att tjäna oss (judar). Bortsett från det har de ingen plats i vår värld, de ska bara tjäna Israels folk.”

Här ses

Här ses Ovadia Yosef med sina undersåtar.


  • Publicerad:
    2016-03-26 16:21