INSÄNDARE. Annelie Torvall bemöter i en insändare den debattartikel som judiskägda Svenska Dagbladet publicerade på söndagen. I artikeln krävde fyra företrädare från judiska organisationer att Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas, vilket skulle innebära att Sverige tar ett gigantiskt kliv mot att bli en fullfjädrad tyranni.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Under devisen Hotet från NMR publicerade det judiskägda slagskeppet Svenska Dagbladet på söndagen, i ett försök att försöka påverka svensk lagstiftning, ett debattinlägg från en grupp judiska företrädare. Dessa vill att Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas, vilket skulle innebära att Sverige tar ett stort kliv mot att bli en fullfjädrad tyranni.

De fyra är Maram Stern, verkställande vice ordförande för World Jewish Congress, Petra Kahn Nord, Sverigerepresentant för World Jewish Congress, Aron Verständig, ordförande för Judiska centralrådet i Sverige samt Yaron Nadbornik ordförande för Centralrådet för de judiska församlingarna i Finland.

Dessa uttrycker sina förhoppningar om att den av regeringen tillsatta parlamentariska utredningen om ”förbud av rasistiska organisationer inom ramen för nuvarande grundlag”, som ska vara klar i februari 2021, ska komma fram till det ”rätta beslutet”. ”Vikten av utredningens slutsatser kan inte nog betonas”, skriver man.

Man har till och med lyckats låta sina jurister gräva fram möjligheten att både äta kakan och ha den kvar – att låta Sverige ge sken av att fortfarande ha demonstrations- och föreningsfrihet men samtidigt förbjuda dem båda. Detta genom att förbjuda ”sammanslutningar som innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.

Resten av artikeln är ett mischmasch av halmgubbar och lögner.

Som incitament för ett förbud hävdar gruppen att det är ”rasistiskt” och ”hatiskt” att torgföra vissa politiska åsikter. Extra hemskt är att göra det på en ”helig dag” för de som kritiseras, vilket man på fullt allvar i dagens sekulariserade samhälle menar skulle utgöra en rimlig grund för att förbjuda dessa politiska åsikter.

Att ens diskutera ett förbud av politisk åsiktsfrihet i Sverige borde vara alltför pinsamt i ett land som vill kalla sig för ”demokrati”, men dessa fyra personer skäms inte.

I artikeln räknas ett antal fredliga aktioner upp som genomförts av Motståndsrörelsen på ett sätt som inte bryter mot gällande lagar. Att en politisk organisation arbetar med affischer och flygblad är inte olagligt och inte det minsta våldsamt, inte ens när det försåtligt sätts i kontext med ord som ”mordbrand” och ”bomb”.

Nordiska motståndsrörelsen är inte våldsbejakande – om inte de fyra företrädarna för judiska organisationer menar att just dessa personer ska undantas rättigheten att försvara sig då de blir angripna? För det är det enda våld som Motståndsrörelsen använder – om de attackeras anser de att de har samma lagliga rätt till självförsvar som varje annan person i detta land.

Som illustration till artikeln har man symptomatiskt nog valt att visa ett tillfälle då Motståndsrörelsen nyttjade sin demonstrationsrätt. Vid tillfället attackerades demonstranterna av våldsvänstern som slängde fyrverkerier mot dem, vilket man i rimlighetens namn inte kan lasta demonstranterna för. Det vi ser på bilden är i själva verket vänsterns angrepp mot den demokrati som de fyra judiska företrädarna i debattartikeln påstår sig värna.

Genom att i sammanhanget nämna företeelser som ”mordbrand” och ”bomb”, som inte ens har att göra med Motståndsrörelsen, hoppas man inbilla läsaren att judar trakasseras och förföljs för att därigenom få någon slags legitimitet i att ta bort föreningsfriheten i den ”demokrati” man orwellianskt nog hävdar att man vill skydda.

Motståndsrörelsen arbetar inte med mordbränder, hot eller bomber! Det är förtal och ett lågvattenmärke även för utstuderade lobbyister.

Även om många som läser de fyra lobbyisternas grund- och vettlösa påståenden vet att det är lögn, så fäster det någonstans ändå. I mångas medvetande kommer ”mordbrand” och ”bomber” att kopplas till företeelsen ”NMR” – man vill inte ens skriva ut det korrekta namnet som möjligen låter alltför heroiskt i de fyra lobbyisternas öron.

Avsikten är förstås att framställa den politiska rörelse man vill låta förbjuda som oerhört våldsam i allmänhetens ögon, för att få folkets tysta godkännande av ett förbud.

Nordiska motståndsrörelsen är inte våldsamma extremister, utan människor med hjärta som bryr sig om sitt land! De är idealister som valt att kämpa för vårt folks sak. Har inte svenskarna rätten att få känna sig trygga i sitt eget land?

Man hävdar även att Motståndsrörelsen är ”rasistisk” och påminner i sammanhanget om att globalistprojektet FN bestämt att alla medlemsstater ska förbjuda ”rasistiska” organisationer. Under årens lopp har begreppet ”rasism” urholkats till den grad att det kommit att omfatta sådant som att förbehålla sig rätten att slippa tro på floskeln Allas lika värde. Man får inte ens önska att det land som med möda byggts upp ens egna förfäder under tusentals år inte ska invaderas eller utplånas för då är man verkligen ”rasist”!

Alla som står på sig mot nationalstaternas avskaffande och mot det pågående folkmordet på européerna kallas idag ”rasister”. Idag är det Motståndsrörelsen som ska förbjudas, i morgon blir det nästa politiska åskådning som värnar om svenskar och européer.

Det man i artikeln hånfullt benämner ”vit makt”-rörelser är människor som sett igenom försöken att utplåna vita människor och ta ifrån dem deras hemländer och kulturer. De som inte stillatigande klarar att se på medan de som kallas ”folkvalda” grymt sviker sin nation och sitt folk och öppnar upp landet för invaderande folkstammar – vilket medför att svenskarna kontinuerligt våldtas och urineras på – de kallas ”vit makt”. De som kräver sin urhävda rätt att styra i sina egna länder och att utöva sin kultur och inte ger sig för den härskande elitens förräderi mot sina egna landsmän. Dessa kallas i ett försök att misskreditera och smutskasta för ”vit makt” – som om de därmed skulle förneka andra raser att fritt styra i deras egna länder.

I debattartikeln skriver de judiska företrädarna att den ”judiska minoriteten känner sig tryggare” i Finland sedan Motståndsrörelsen förbjöds där. I sammanhanget kan nämnas att judarna har en etnostat att dra sig tillbaka till om de finner det otrivsamt med demonstrations- och organisationsfrihet i andra länder. Vi européer har bara våra egna länder som vi väldigt gärna vill ha kvar. Vi anser nämligen att vi också har rätten att finnas till och att utöva våra respektive kulturer i egna länder samt rätten att tänka och verka fritt.

De fyra lobbyisterna som vill göra Sverige till en tyrannstat drar sig inte ens för att dra upp det slitna narrativet Förintelsen. Denna omhuldade och mytomspunna hägring som ska ha inträffat för runt 75-80 år sedan i ett annat land och i en annan tid, ska alltså användas för att förbjuda åsikter i Sverige år 2020? Dagens nationalsocialister var inte ens födda vid den tidpunkten, men på något diffust sätt ska de alltså ändå vara upphovet till denna påstådda ”förintelse” för nästan hundra år sedan?

Ska Vänsterpartiet förbjudas med tanke på den iscensatta svältkatastrofen Holodomor och andra bestialiska brott som begicks mot det ryska folket av judisk-marxistiska kommunister? Ska samtliga nutida liberaler bära ansvaret för de miljoner människor som eldades upp levande av de allierade under brandbomberna mot tyska civila?

Hur skulle det se ut? Det minsta man kan begära för att straffa människor är att de var födda vid tiden för det brott de påstås ha begått.

Att den internationella judiska intresseorganisationen World Jewish Congress (WJC) ger sig in i svensk inrikespolitik och kräver att den svenska demokratin ska monteras ner är helt oerhört och inte så lite omskakande.

Att med diverse trolleritrick slå dunster i ögonen på läsarna med avsikten att manipulera dem att tro att svart är vitt och vitt är svart, att försöka få dem att tro att den Nordiska motståndsrörelsen – som arbetar för folkets bästa och för verklig Demokrati i form av folkstyre – skulle behöva förbjudas med hjälp av termer som varande ”hot mot den öppna demokratin”, det är en makalös fräckhet som faktiskt bara kan benämnas ”chutzpah”.

Det är de fyra lobbyisterna från judiska intresseorganisationer som på ett högst påtagligt sätt just nu manifesterar det verkliga hotet mot demokratin genom sitt upprörande försök att förvägra svenskarna åsiktsfrihet.

 


  • Publicerad:
    2020-12-07 21:45