PROSEMITISM. Israel förbjuder två kongressledamöter att resa till landet efter att de visat öppet stöd för den fredliga bojkottrörelsen BDS.

Somaliern Ilhan Omar och palestiniern Rashida Tlaib stoppas av Israel.

Två kongressledamöter för Demokratiska partiet i Amerika, somaliern Ilhan Omar och palestiniern Rashida Tlaib, förbjuds nu av Israel att resa in i landet. De hade planerat ett besök i Jerusalem och den ockuperade västbanken detta veckoslut.

Skälet till att de stoppas är att de har uttryckt stöd för den internationella BDS-rörelsen, en fredlig rörelse som uppmanar till bojkott av israeliska varor och tjänster för att sätta press på Israel så att de upphör med sin illegala ockupation av Palestina.

Beslutet fattades efter det att USA:s president uttryckte att det vore ett tecken på ”stor svaghet” om Israel tillåter besöket.

— Beslutet har fattats, beslutet är att inte tillåta dem inträde, har nu Israels biträdande utrikesminister Tzipi Hotovely sagt till radiostationen Reshet Bet.

Kritik mot Israel är en skam för USA
Republikanen Trump utväxlade under juli häftiga ord med Omar och Tlaib. Bland annat twittrade han att de hatar Israel och ”alla judiska människor”, vilket enligt Trump är oförlåtligt. De utgör också i sig själva ”en skam”, enligt presidenten.

Både Omar och Tlaib förnekar att de är antisemiter, som om det hade varit ett brott.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu var delaktig i beslutet att stoppa Ilhan Omar och Rashida Tlaib från att besöka Israel. I ett uttalande säger han att inget land i världen respekterar USA och dess kongress mer än Israel. ”Men resplanen visade att kongresskvinnornas enda avsikt var att skada Israel”, meddelade Netanyahu.

Representanthusets talman, demokraten Nancy Pelosi, kallar istället Israels beslut för ”ett tecken på svaghet”. Hon kritiserar också Trumps uttalanden om Omar och Tlaib som hon anser är ”under presidentämbetets värdighet”.

Under 2017 infördes i Israel en lag som förbjuder utlänningar som uttalat stödjer en bojkott från tillträde till landet.

Sionistiska organisationen i USA, ZOA National, twittrar till stöd för Trump och den israeliska regeringen att

Ingen nation ska avkrävas att tillåta personer inträde i landet om dessa personer utgör en potentiell risk eller söker förstöra eller skada värdlandet, eller på andra sätt är misshagliga eller skadliga för värdlandets intressen.

Tweeten från ZOA National har föranlett några reaktioner på sociala medier som tycker att judarna ska ”se sig själva i spegeln” med tanke på att tweeten ”sedan århundraden utgör en beskrivning av judiska och sionistiska intressen i andra nationer i global skala”.

Källor:
Två kongressledamöter stoppas från inresa i Israel
Twitter/ZOA National


  • Publicerad:
    2019-08-16 13:30