SYDAFRIKA. Infrastrukturen i Sydafrika fungerar allt sämre. Problemen för landets största elbolag är ett problem även för president Cyril Ramaphosa.

Eskom ansvarar för över 90 procent av Sydafrikas elförsörjning.

Det sydafrikanska energibolaget Eskom ansvarar för mer än 90 procent av landets elförsörjning men har under lång tid brottats med flera allvarliga problem, både ekonomiska och infrastrukturella.

Under tisdagen låg en tredjedel av bolagets totalkapacitet nere vilket orsakade trafikstockningar och stängda serviceinrättningar.

Strömavbrotten är ”planerade” såtillvida att Eskom stänger av strömmen i försök att undvika en total kollaps av landets kraftnät.

Eskom skyller på att det är fel på två enormt stora kolkraftdrivna elverk, de nybyggda Medupi och Kusile-verken, vilka dessutom kraftigt har överskridit budgeten och försenats med flera år:

[Medupi och Kusile] fortsätter att uppvisa brister i tillförlitligheten att på ett meningsfullt sätt bidra till Eskoms alstringskapacitet, vilket är djupt oroande.

Under förra året skyllde bolaget de frekventa strömavbrotten på de kontrakterade firmorna som inte skötte underhållet av elnätet på ett tillfredsställande sätt.

Från vitt till svart energibolag
Eskom som grundades av vita 1923 har varit djupt skuldsatt i flera årtionden. Sedan landet övergick från vitt styre till att det svarta ANC tog över har problemen och skuldsättningen ökat markant.

Sydafrikas valuta, randen, har nu påverkats av Eskoms stora problem. En totalkollaps av energibolaget skulle vara problematisk för hela landets ekonomi.

För landets president Cyril Ramaphosa är frågan viktig, eftersom den ökade strömlösheten direkt påverkar väljarnas omdöme om honom. Sydafrika ska gå till val 8 maj.

Kan vara ännu ett svart insiderjobb
I väst är Ramaphosa mest känd för sina realpolitiska ambitioner att utan kompensation konfiskera land och egendom från landets vita befolkning. Han anklagar landets förre president Jacob Zuma för att ha förvärrat Eskoms ekonomiska kris.

Domstolar utreder nu om anklagelserna kan vara sanna om att Eskom har plundrats inifrån.

Förra året rapporterades det att Sydafrikas internationellt prisade första bank helt ägd och styrd av svarta kollapsade efter att ha plundrats av sina egna chefer och största ägare. Om Eskom är utsatt för liknande intern plundring återstår att se.

Källor:
Blackouts Cripple South Africa Again as Eskom Stumbles
Wikipedia/Eskom_debt


  • Publicerad:
    2019-02-13 18:00