INRIKES. 27 av 40 kommunala förskolor i utsatta områden i Stockholm, Malmö och Göteborg kan tänka sig att kontrollera och tvinga barn att bära slöja, att fasta och att ta bönepauser.

En granskning som Göteborgs-Posten har gjort visar att en majoritet av förskolorna i så kallade utsatta områden anpassar sig till de religiösa föräldrarnas krav. Så många som 27 av 40 tillfrågade förskolor säger att de kan tänka sig att tvinga barn att använda slöja och kontrollera att de fastar och tar paus för bön.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är upprörd över resultatet och menar att flera exempel i undersökningen handlar om solklara brott mot skolans värdegrund.

Även Skolverkets tillförordnade rättschef Anna Westerholm är tveksam enligt tidningen Dagen, och påpekar att FN:s barnkonvention betonar barns integritet och autonoma rättigheter gentemot sina vårdnadshavare när det gäller konfessionella inslag.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson anser att det finns en enorm flathet från skolornas och samhällets sida när man inte har vågat ta diskussionen om var gränserna går.

Fridolin tänker nu sammankalla Skolinspektionen och huvudmännen i Göteborg, Stockholm och Malmö till möte för att diskutera situationen.

En statlig utredning har också startats och ska senast den 31 december i år presentera ett svar på frågan om vem som har rätt att bestämma om ett barn ska ha slöja – är det barnet själv eller föräldrarna?

Källor:
Fridolin rasar mot förskolorna: ”Solklara brott” 
Svenska förskolor accepterar slöjtvång på barn


  • Publicerad:
    2018-06-05 16:00