INRIKES. Under måndagen presenterade Feministiskt Initiativ (FI) sin alternativa statsbudget för 2018. Bland annat vill partiet höja skatterna med hela 60 miljarder kronor.

FI:s Gudrun Schyman vill höja skatterna med 60 miljarder kronor.

Under måndagen presenterade Feministiskt Initiativ (FI) sin alternativa statsbudget för 2018. Bland annat så vill partiet höja skatterna i Sverige med 60 miljarder kronor.

— Detta är ett systemförändrande alternativ till regeringens budget, säger FI:s partiledare Gudrun Schyman.

Partiets budget, som går under namnet ”Vi förändrar makten” uppges innehålla mer än 70 reformer där partiet påstår sig vilja satsa på ”välfärd, mänsklig säkerhet, hållbarhet samt jämställda villkor”. Partiet vill även spara 14 miljarder kronor på Försvarsmakten redan nästa år. De vill även införa en ”HBTQ-certifiering” inom försvaret. I sin budget skriver de:

Föreställningen om att ett militärt försvar som försvarar ett territorium med våld hänger ihop med andra starka normer i vårt samhälle. Patriarkala normer och maktstrukturer förstärks då könsnormer reproduceras i samband med detta. Försvarsmakten är en starkt manskodad myndighet med starka traditioner. Därför är det extra viktigt att just kunskapen inom försvarsmakten i dessa frågor ökar.

FI vill också återinföra den statliga fastighetsskatten samt förmögenhetsskatten och sammanlagt vill de höja skatterna med 60 miljarder kronor. Dessa ska till kortare arbetstider, ”jämställda löner” och stora välfärdssatsningar. I sin budget skriver de att de även vill höja biståndet med 8,8 miljarder kronor och migrationen ska få 4,6 miljarder kronor extra.

— Nu tar vi steget. Vi visar intäkter och utgifter för fyra år framåt i en ambitiös och fullt finansierad satsning på ett mer jämställt, jämlikt och hållbart samhälle. Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt att ta plats, säger Schyman.

Källa:
Vi förändrar makten


  • Publicerad:
    2017-10-09 17:30