SVERIGE. Yttrande- och åsiktsfriheten i Sverige bör enligt Feministiskt initiativ inskränkas än mer. Ledande företrädare för partiet förespråkar nu att nationalsocialistiska organisationer som Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Sverige.

Tre svenskhatande feminister som vill inskränka meningsmotståndares rättigheter.

Tre svenskhatande feminister som vill inskränka meningsmotståndares rättigheter. Skärmdump från Dagens Arena.

Det är Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco och Victoria Kawesa som i Feministiskt initiativs namn förespråkar att nationalsocialistiska organisationer ska förbjudas. Feministerna vill också att rättsväsendet och skolungdomar ska indoktrineras i antirasism.

Feministerna verkar helt ignorera det faktum att det redan finns lagar mot hot och våld och skriver bland annat följande:

Rasisters närvaro utgör ett allvarligt hot mot demokratin och innebär en begränsning av det offentliga rummet för alla oss som är föremål för deras hat och våld; hbtq-personer, afrosvenskar, romer, judar, muslimer, rasifierade personer men även politiska motståndare; feminister, antirasister och antifascister.

Någon skillnad mellan brottslig gärning och politiska åsikter och politiskt engagemang vill feministerna alltså inte göra.

I artikeln blandar de också ihop Motståndsrörelsen med Svenskarnas parti, som inte är nationalsocialistiskt, och skriver att mannen som angrep en av Motståndsrörelsens aktivister ”protesterade” mot en flygbladsutdelning:

Så sent som förra veckan blev en äldre man som protesterade mot att Svenskarnas parti delade ut flygblad brutalt misshandlad.

Vidare skriver feministerna att åsiktslagen hets mot folkgrupp inte räcker till:

Feministiskt initiativ menar att det blivit alltmer uppenbart att lagen om hets mot folkgrupp är otillräcklig. Många har lyft problemet med att lagen inte tillämpas, att hatbrott blivit nedprioriterat inom polisen och att det skett en förskjutning där rasistiska yttringar som tidigare ansågs oacceptabla numera anses rumsrena. Allt detta stämmer.

Istället för att det sker en förskjutning där mer saker tolereras – som feministerna skriver – är snarare förskjutningen sådan att lagen tolkas mer och mer godtyckligt, vilket domar mot Nordfront för generella hyllningar till nationalsocialismen påvisar.

Källa:
Fi: Förbjud nazistisk organisering


  • Publicerad:
    2015-03-21 23:10