MASSINVANDRING. Under 2015 har drygt 86 000 personer sökt asyl i Sverige, vilket är mer än någonsin tidigare under ett år. Bara under de senaste sju dagarna har över 9 300 personer sökt asyl.

Den stora våg av invandrare som sköljer in i Sverige är ett faktum. I slutet av 2014 kom Migrationsverkets prognos som visade att Sverige kommer att ta emot drygt 95 000 asylsökare under 2015. Året är ännu inte slut och statistik visar att Sverige hittills har tagit emot 86 000 ”nyanlända” och ingenting tyder på att massinvandringen till Sverige är på väg att nå sin ände.

Under bara de senaste sju dagarna har över 9 300 personer sökt asyl och under helgen registrerades det 1 791 asylansökningar.

I samband med den ökande invandringen har Migrationsverket skickat 286 remisser till Säkerhetspolisen (SÄPO) under 2015, men än så länge har de inte lett till någon större ökning av fall där polisen föreslår att asylansökningar ska avslås av säkerhetsskäl.

Antalet lokaler för att kunna placera invandrarna i börjar sakta men säkert att ta slut och Migrationsverket skriver nu på sin hemsida att de har slut på sina platser på tillfälliga ankomstboenden, vilket innebär att de tillfälliga nödbostäderna i stora delar av landet nu kommer att behöva användas.

Källor:
Fler asylsökande än någonsin
Över 9 300 asylsökande de senaste sju dagarna
Migrationsverket skickar allt fler remisser till Säkerhetspolisen


  • Publicerad:
    2015-10-12 13:30