MEDIA. I skrivande stund kommer ett Cloudflare-meddelande upp när man går in på aftonbladet.se. Meddelandet kan tyda på att sajten utsatts för en överbelastningsattack.

Cloudflare meddelar att aftonbladet.se ligger nere när man i skrivande stund försöker besöka sajten.

Just nu ligger Sveriges mest välbesökta fake news-sajt aftonbladet.se nere. Tidningen meddelar på Twitter att man har ”tekniska problem” som man arbetar med att lösa.

När man försöker gå in på sajten kommer ett Cloudflare-meddelande upp, vilket kan tyda på en överbelastningsattack. Cloudflare är en tjänst som bland annat används av Nordfront för att skydda sig mot den typer av attacker.

Cloudflare anger ”Error 522” som felmeddelande för aftonbladet.se och på Clodflares hemsida står det att 522 ofta beror på att servern är överbelastad. En överbelastning kan dock bero på andra saker än exempelvis DDoS-attacker.

Det återstår att se ifall Aftonbladet kommer att skylla sajtens ”tekniska problem” på Ryssland och Vladimir Putin.


  • Publicerad:
    2018-11-24 23:45