Under torsdagen delades det ut ett hundratal flygblad i Osbys glesbygd. Aktiviteten gick bra och utan störningsmoment.


  • Publicerad:
    2012-07-13 23:15