SAMHÄLLE. Johan Persson berättar i en gästkrönika om den franske nationalisten Alain Soral som i en pågående rättegång riskerar fängelsestraff och höga böter för att ha kritiserat judisk makt-inflytandet i dagens Frankrike.

Alain Soral är Frankrikes största och på många sätt mest intressanta nationalist. Han leder organisationen Égalité et réconciliation (Jämlikhet och försoning) som är mycket populär i Frankrike. Organisationens hemsida är enligt Alexa rankad kring nummer 8 500 i världen, vilket kan jämföras med dailystormer.com som låg ungefär på plats 10 000 innan hemsidan censurerades. Tittar vi bara på franska hemsidor är den rankad som nummer 288, att jämföra med nordfront.se som är rankad 468 i Sverige, vilket är mycket högt för en politisk hemsida.

Judisk makt-rörelsen är oerhört stark i Frankrike och har djupa rötter i landet. I sin kamp mot de som styr Frankrike har Égalité et réconciliation ofta allierat sig med såväl muslimer som svarta. Exempelvis har den populäre komikern Dieudonné och Soral stöttat varandra under många år. Dieudonné har likt Soral kritiserat judisk makt i Frankrike under många år och förföljs även han. Svarta och mulatter kan komma undan med mycket i Frankrike, men inte med att kritisera makten.

Dieudonné gör en så kallad ”quenelle”, en segerhälsning som stoppas innan armen når nittio graders vinkel mot kroppen och därmed blir straffbar. Gesten kan tyckas högst relevant i dagens Sverige, där tanter döms för vinkningar.

Nordfront har tidigare rapporterat om de löjeväckande stora bötesbelopp Soral dömts till för teckningars skull. Härom veckan stod han i domstolen ännu en gång för två teckningar och som vanligt är det ett antal judiska föreningar med LICRA i spetsen som står på åklagarsidan. Till sitt försvar har Soral, förutom sin advokat, också Jacob Cohen (fransk jude som kritiserar judisk makt-rörelsen), Pierre Hillard (fransk katolik), Hervé Ryssen (fransk nationalist) och Youssef Hindi (muslimsk invandrare). Alain Soral rustar alltså ett mångetniskt, mångkulturellt försvar mot den lilla hatiska klick som förföljer honom.

Domen väntas komma den 1 juni och straffet som yrkats på är 18 månaders fängelse och 5 000 euro i böter. Därutöver kräver de judiska organisationerna som åtalat Soral 89 004 euro i skadestånd och advokatkostnader. Det hotande fängelsestraffet och bötesbeloppen härrör sig i följande två teckningar, som judarna menar uppmanar till hat eftersom de belyser att de ledande agendasättarna och mäktigaste politiska organisationerna i Frankrike till övervägande del är judiska.

”Presidentvalet, vem styr spe…”

”Frankrike!! Akta dig…kackerlackorna är på väg.” Längst fram står Emmanuel Macron och Jacques Attali. Pratbubblan som pekar på honom säger ”Chefskackerlackan”.

Medan franska presidenter kommer och går så förblir juden Jacques Attali i maktens korridorer. Redan under François Mitterrands presidentskap (1981 – 1995) var Attali ekonomisk rådgivare och en mediapersonlighet. Hans klåfingrighet har ingen hejd. Han var grundare och första ledare i den mellanstatliga banken Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), grundare och ledare av NGOn Postitive Planet, som ägnar sig åt mikrolån till fattiga, han är redaktör åt tidningen L’Express, som ägs av juden Patrick Drahi, och under president Nicolas Sarkozy var han återigen ekonomisk rådgivare. En av hans käpphästar har varit pådrivandet av nationsövergripande finansinstitutioner, vilket han menar skulle kunna ha löst finanskrisen 2008. Han har också hunnit med att vara drivande part i ”Angolagate”, vilket var en skandal rörande hemlig vapenförsäljning till Angola, där flera ledande franska politiker ertappades.

Angående den nuvarande presidenten Emmanuel Macron sade Jacques Attali till journalisten Anne Fulda (som återger det i sin bok Emmanuel Macron un jeune homme si parfait):

— Emmanuel Macron? Det var jag som upptäckte honom. Det var till och med jag som uppfann honom. Fullständigt…

Hervé Ryssen, som alltså kommit till Sorals försvar, har själv blivit fängslad flertalet gånger för sina skrifters skull. Senast år 2016 för sin bok Comprendre le judaïsme, comprendre l’antisémitisme (Förstå judendomen, förstå antisemitismen). Därutöver döms han årligen till att betala tusentals euro i bötesbelopp till de judiska organisationer som drar honom inför rätten.

Hervé Ryssen. Polisen: ”Se upp, han har en bok”.

Nordfront skrev för några år sedan om böcker rörande judisk makt som förbjudits i Frankrike. Bland annat nyutgåvan av Édouard Drumonts La France juife (Det judiska Frankrike), som Nordfronts Henrik Pihlström har gjort en hyllningslåt till:

Nedan följer delar av Hervé Ryssens och Alain Sorals uttalande i rätten. I sitt tal refererar Hervé Ryssen till ett flertal uttalanden av framstående judar som påvisar dessas önskan om ett judiskt världsherravälde. Detta för att visa att bilden som teckningarna framställer alltså stämmer mycket väl överens med judarnas egna uppfattning.

Citat från Hervé Ryssens försvarstal

… vissa judar ser goyim som underlägsna. Bland Loubavitchjudar [även kallade Chabadjudar. Jared Kushner kommer ur denna miljö, reds. anm.], till exempel, anser man att ’Gud skapade universum genom en indelning i fyra riken: Mineraler, växter, djur och människor…’ det står att det existerar en femte sort: Am Israël, det judiska folket och gapet som separerar dem från det fjärde elementet, det så kallat mänskliga – är inte mindre än gapet mellan människa och djur.” (citerat ur Gilles Kepels La Revanche de Dieu (Guds hämnd), Seuil, 1991, sida 251).

[…]

Intellektuella som Louis Ginzberg, historikern Heinrich Graetz, Manès Sperber och författaren Isaac Bashevis Singer talade klart och tydligt om ’Israels herravälde’ som ’skall vara för evigt’, ’Israels herravälde över alla andra folk’, ’den sista segern som kommer vara slutgiltig’, de talar om sitt ’härskande över hela världen'” (Se Le Fanatisme juif och Histoire de l’antisémitisme). ’

[…]

Den minsta och den svagaste av nationer, är kallad till att härska över jordens folk’ och ’varje troende man kommer få tio tusen hedniska slavar till att tvaga hans fötter’. Den ’engelske’ författaren Israël Zangwill uttalade sina galna messianska förhoppningar i liknande ord, så även ’fransmannen’ Alber Caraco: ’Vi kommer att vara era härskare, era härskare efter Gud, era härskare inför Gud.'”(Se Psychanalyse du judaïsme).

[…]

Bernard-Henry Lévys tankar rör sig i samma messianska perspektiv: ’Jag tror på söndersmulningen av världen. Och på en pulverisering av stater. Och på en upplösning av gamla och fredliga nationer.’

[…]

Man kan vidare citera Shmuel Trigano, Mïmonide, Primo Levi och givetvis Jacques Attali, som vid fem tillfällen i TV och i sina böcker har talat om sin önskan att skapa en världsregering, om möjligt belägen i Jerusalem, och med en världsbank och världsvaluta.” (Se Les Espérances planétariennes et Les Milliards d’Israël).

[…]

Här ser vi alltså varför antisemitismen är lika gammal som judendomen. Élie Wiesel hade rätt när han poängterade att: ’Den judiska historien beskriver en permanent konflikt mellan oss och de andra. Sedan Abraham, är vi på en sida och resten av världen på den andra.’ ”(Citerat ur Psychanalyse du judaïsme).

Citat från Alain Sorals försvarstal

… varför säger ni att det är en uppmaning till hat att utpeka den judiska makten? För att de judar som är närvarande här anser att deras makt är värd att hata? Deras makt är illegitim och skadlig. Vad gäller hat, så är det en judisk specialitet, själva hjärtat av den religionen.

[…]

… för att visa det oacceptabla i denna omvändning av vem som står anklagad, så har jag valt fyra vittnen till mitt stöd. Fyra judeologer (det finns islamologer) ur den franska mångfalden: En jude, en muslim, en katolik, en nationalist. Själv är jag bildad i marxism och en stor kännare av ämnet! Vi hade kunnat föra fram ytterligare tusental…

[…]

Den rådande judendomen, talmudo-sionistisk judendom, är en hatets religion, krigisk och rasistisk. Den israeliska staten är bevis på detta, det praktiska förverkligandet. Det är lika lätt att visa, med lite förnuft och mod, att judendomen – en raslig och politisk religion – står i kontrast mot republikens [Frankrikes] alla principer.

[…]

Judendomen står tvärtemot principen om frihet (genom sin klankaraktär som förbjuder all självständighet). Judendomen står tvärtemot principen om jämlikhet (genom det utvalda folket, sitt anspråk på raslig ojämlikhet). Judendomen står tvärtemot principen om broderskap – det förlovade landet är inget annat än en projekt bestående av herravälde, våld och plundring, vilket staten Israel visar oss.

[…]

Det är alltså upp till de organiserade judarna, dessa manipulatörer och hatiska härskare, att följa republikens sekulära och jämlika principer. Inte det motsatta! Trots propagandan, lögnerna och förföljelserna så kan alla begripa detta, och fler och fler gör det. Medan den franska republiken, genom medborgerlig jämlikhet, har givit dessa allt, dessa nya marraner [kryptojudar, judar som under medeltiden och senare tid låtsades bli kristna, reds. anm.] – dessa sekulära marraner – som hånar och förvrider republikens jämlikhet, för att härska genom sin religiösa och rasliga överhöghet. Likt deras förfäder förkastade eller förrådde Kristi kärlek, förkastar och förråder de sin assimilation till den franska nationen för att underkasta Frankrike till Israel.

[…]

Så ja, kämpa och låt oss alla stå enade mot hatet! Förkasta dessa fanatiska rasister och förtryckare. Det är nog med minoritetens tyranni! Denna minoritet som för att fortsätta härska, driver alla minoriteter som följer dem mot hatet: Feminister, unga, bögar, invandrare… vilket för detta land mot kaos! I enlighet med demokratins princip, så är det hög tid att makten återgår till majoriteten, av 99 % goyim, av icke-judar [det franska ordet för icke-jude ”gentil” betyder även snäll, vilket Soral anspelar på här, reds. anm.], de föraktade och manipulerade som utgör detta land. Här har vi varken utvalt folk eller förlovat land. Jämlikhet och försoning!

/Johan Persson

Källa:
Procès du 14 mars 2018 : 1 an et 6 mois d’emprisonnement requis contre Alain Soral
;


  • Publicerad:
    2018-04-04 14:00