Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Gula västarna – på barrikadens krön

REPORTAGE. Nordfronts Johan Persson skriver här om sitt besök i Frankrike tidigare i år.

Den eviga banken

EKONOMI. Johan Persson lyfter i den här artikeln fram ett antal fakta som visar hur kontrollen över den globala ekonomin är koncentrerad till ett fåtal aktörers händer.

Libyen – del 3 av 3

LIBYEN. Johan Persson går i den här tredelade artikelserien igenom allt man behöver veta om Libyens historia. Del tre fokuserar på de fortsatta konflikterna i Libyen efter Kaddafis fall samt den politiska och demografiska situationen i grannländerna och Afrika i stort.

Libyen – del 2 av 3

LIBYEN. Johan Persson går i den här tredelade artikelserien igenom allt man behöver veta om Libyens historia. Del två fokuserar på panarabismen samt Muammar al-Kaddafi, dennes väg till makten och slutligen hans fall.

Libyen – del 1 av 3

LIBYEN. Johan Persson går i den här tredelade artikelserien igenom allt man behöver veta om Libyens historia; en historia som mynnar ut i den konflikt som nu pågår i landet efter Kaddafis död.

Informationskriget

KRÖNIKA. Johan Persson reflekterar i den här artikeln över dagens informationssamhälle.

The Revolutionary Phenotype av J F Gariépy

RECENSION. Johan Persson har läst Jean François Gariépys nya bok om farorna med genmanipulation av människor.